Anneline Dahl Nielsen januar 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Visste du at både Facebook og Google personaliserer ditt søkeresultat? Et skreddersydd googlesøk som underbygger dine holdninger og verdier. Meninger som ikke er lik dine egne og det du ikke liker filtreres bort ved bruk av algoritmer. Men hva skjer når du kun blir matet med informasjon som ikke utfordrer eller byr opp til diskusjon? En viktig del av utvikling og en helhetlig forståelse er å kunne håndtere ulike meninger og holdninger som utfordrer dine egne. 

Hva er filterboble og ekkokammer?

Alt du søker på og gjør over nett setter digitale spor og det er nettopp disse sporene som blir arkivert ved bruk av algoritmer. Google lærer seg å kjenne din digitale adferd, og dermed serverer en individuell tilpasset avgrensning av informasjon. Med andre ord, filterbobler er filtrering som gir begrenset søkeresultat. Til tross for en nærmest uendelig tilgang på informasjon lever de fleste av oss i et begrenset informasjonsunivers, en filterboble. Ekkokammer kan forklares som en avgrenset digital gruppe der meninger, verdier og informasjon er repetitive og like. Noe som vil føre til at relevant informasjon for den gruppen vil dominere sosiale medier eller googlesøk. 

Bilde hentet fra Unsplash

Effekten av filterbobler og ekkokammer

Ved å kun tilegnet seg informasjon som er lik dine holdninger, meninger og verdier blir det et farlig isolert samfunn å leve i. Det bidrar til et ensidig samfunn med et minustegn foran utvikling, åpenhet og nyskapning. Ved å ikke bli utfordret stagnerer også de kognitive prosessene for en forståelse som til tider kan være større enn en selv. Både for samfunn, kultur og individer. Vi blir noen monotone og apatiske sauer som styres av algoritmer…