malinpedersen January 21, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når vi søker på internett, sørger algoritmer for å filtrere
og gi oss informasjon som stemmer overens med de meningene og synspunktene vi
har. Vi befinner oss alltid i en filterboble og den kontrollerer hva som dukker
opp i feeden vår. Det påvirker hverdagen vår og de valgene vi tar.

Filterbobler samler inn alt som kan være av interesse for oss. Dette kan være holdninger, verdier og meninger. Det var forfatteren Eli Pariser som først skrev om begrepet «filter bubble». Pariser mener at vi blir fanger i denne filterboblen, og at vi ikke blir eksponert for informasjon som kan utfordre eller utvide vårt syn på verden. De fleste av oss leser innhold som vi er enige i og vi ønsker og være sammen med andre som deler de samme meningene. «Pariser hevder at algoritmer skaper filterbobler som påvirker samfunnet vårt, og at det vil gi negative effekter hvis vi ikke koder algoritmene med en følelse av samfunnsansvar».

https://www.flickr.com/photos/gi/5497134432

Hva kan resultatet bli?

Resultatet av dette kan medføre at vi større grad får bekreftet våre egne synspunkter, og får mindre tilgang til andre synspunkter eller meninger som er motstridene med våre egne. Man får i større grad forsterket sine verdier fordi man ofte havner i grupper med andre mennesker som deler de samme verdiene. Resultatet av dette kan bli at man får et vrangbilde av situasjonen fordi man ikke får tilgang til andres meninger eller synspunkter. Dette kalles for ekkokammer-effekten. Et eksempel på hvordan dette fungerer er en av Google sine algoritmer som kalles for Pagerank. Pagerank «manipulerer» søkeresultatene dine basert på personlig data. Dette putter deg inn i en filterboble som er basert å på hva Googles algoritmer tror at du vil ha interesse for.

Hvilke konsekvenser kan filterbobler ha for politisk påvirkning?

Som nevnt havner man ofte i en filterboble på nettet hvor man kun får opp det algoritmene tror vil passe deg. Om man søker etter mer informasjon om ulike partier eller kandidater før et politiske valg kan man risikere å få opp resultater som vinkler til et spesifikt synspunkt. Dette kan ha konsekvenser på valgets utfall. Det ble gjort en studie i 2012 som viste at Googles filterboble kan ha påvirket presidentvalget i USA ved å sette inn langt flere lenker som omhandlet Barack Obama. Dette kan ha alvorlige konsekvenser.

Jeg synes dette er et skremmende tema å sette seg inn i fordi det omhandler oss alle sammen uten at vi en gang er klar over det. Jeg tror det er viktig å bli mer bevisst på sine egne valg, og tenke seg om to ganger før man leser noe. Kanskje er det lurt å lese om personer eller saker man nødvendigvis ikke deler samme synspunkt med, men som likevel har noe å komme med?

kilder:

https://www.theguardian.com/science/blog/2017/dec/04/echo-chambers-are-dangerous-we-must-try-to-break-free-of-our-online-bubbles

https://spreadprivacy.com/google-filter-bubble-study/

https://medium.com/@10797952/the-causes-and-effects-of-filter-bubbles-and-how-to-break-free-df6c5cbf919f