philipj januar 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er filterbolber?

En filterboble er en systematisk, intelligent avgrensning av informasjon og opplevelser på nettet som kan føre til skreddersydde søkeresultater hos den individuelle brukeren. Det fungerer slik at plattformen du benytter (Facebook, twitter, google, instagram etc.) bruker informasjonen de har om deg, og din tidligere søke historikk til å tilpasse resultatene du får. Du vil altså få et mer personlig preferert søkertreff.

Det som skjer ved hjelp av filterboblene, er at vi i stadig større grad får bekreftet våre egne synspunkter, mens informasjon som motsier våre egne oppfatninger blir isolert. Grunnen til at det heter en filterboble er at søkene dine blir filtrert utifra din egen historikk, og som Eli Pariser (Forfatter av The filter bubble 2011) skrev, at vi risikerer å fange oss selv inni denne kulturelle og ideologiske “boblen” av likesinnede.

Den eventuelle faren ved disse boblene er at vi tar risken om å bli så enige med våre egne meninger, at vi kan miste evnen til å utvikle ny innsikt og ta til oss illusjonen om at våre preferanser er udiskuterbart fakta, og dermed miste evnen til å takle motforestillinger.

Hva er ekkokammere?

Et ekkokammer kan til hvis grad sammenlignes med filterbobler, dermed at de begge “utelukker” informasjon utenfra. Et ekkokammer tilsvarer informasjonsdeling som forsterkes gjennom repetisjon, innenfor en gruppe eller et medium, der andre med ulike synspunkter utelukkes. Vi kan se eksempler på ekkokammere i såkalte “fake news” der nesten ingen tørr, vil, eller kan nå igjennom med fakta angående den aktuelle saken. Hvis informasjon deles med repetisjon, uten noen form for kritikk vil det tilsvare et ekkokammer. Faren for at ekkokammere oppstår i politiske sammenhenger er enorm, og vi kan se at diskusjoner om hvorvidt demokratiet vårt blir truet av slike digitale effekter blir diskutert i dagens aviser. Det baserer seg på i hvilken grad informasjonen vi har tilgjengelig blir styrt eller “manipulert” hvis jeg våger å si det. I autoritære regimer så har vi sett at informasjonsstrømmen blir kontrollert, og at demonstranter som ytret sin frihet fikk konsekvenser.

Disse to begrepene gir oss en veldig interessant tankekaramell, og gjør at vi kanskje mister troverdighet til våre digitale kilder. Hvis du ønsker å lese mer om disse temaene så legger jeg ved artiklene som hjalp meg skrive dette innlegget nedenfor.

https://snl.no/filterboble

https://www.an.no/gjensidige/media/internett/ekkokammer-falske-nyheter-er-sosiale-medier-blitt-en-trussel-mot-demokratiet-eller-er-det-bare-eliten-som-er-skremt-av-a-se-hva-folk-egentlig-mener/o/5-4-470260