sanderguldseth January 25, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

abstract, access, close-up

Har du noen gang hørt noen av disse begrepene før? Kanskje, kanskje ikke, jeg skal i hvertfall prøve på å gi deg en god forklaring på hva disse begrepene er og hvilken betydning de har for samfunnsutviklingen. Denne ukens forelesning hadde nettopp disse to temaene oppe for diskusjon og Arne Krokan forklarte oss dette på en god måte.

Hva er en filterboble?

«En filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på nettet som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper». Dette kan være en litt rotete forklaring for enkelte, men definisjonen betyr i mer eller mindre grad at man mottar informasjon som er skreddersydd etter hva vi søker på basert på innsamlet informasjon. For eksempel så vil man få opp reklame for prisjakt på facebook om man søker mye på prisjakt eller få opp en reklame for et bestemt produkt om man prøver å skaffe informasjon om nye mobiltelefoner. Det er flere store bedrifter som jobber med å innhente informasjon fra menneskers bruk av internettet for deretter å kunne tilpasse sine egne resultater til ulike segmenter. Dette er verdifull informasjon som man også kan selge til andre aktører som trenger informasjonen man sitter på. Som oftest blir reklamene eller informasjonen som dukker opp tilpasser etter alder, kjønn, interesser eller meninger.

Water Droplets on Green Leaf

Hvilke konsekvenser kan filterboblene ha?

Dette vil jo gjøre at mennesker blir «blinde» på den informasjonen de får servert og vil dermed ikke få med seg annen informasjon om andre produkter eller andre vinklinger på ulike nyhetssaker. Vi blir rett og slett fortalt det vi vil høre og vil kunne styrke våre oppfatninger og meninger. Å få styrket sine egne oppfatninger og meninger kan i mange tilfeller skape konflikter, ved å gjøre mennesker mindre åpne for å kunne forstå andre mennesker. Om jeg som menneske får servert kun det jeg vil høre om det politiske partiet jeg mener er riktig, så vil jeg aldri kunne få hørt meningene til noen andre partier som potensielt kan være bedre. Man vil ikke på utfordret ens egne oppfatninger eller meninger ved sparring med andre sine oppfatninger og meninger slik at menneskene vil til slutt miste evnen til å utvikle nye holdninger.Vi blir altså påtvunget digitale skylapper og man all digitaliseringen gjør at det blir lettere for forbukere å skille ut det man ikke er interessert i, kontra før.

Eli Pariser – Beware online «Filter bubbles»

Ekkokammre – Det «menneskelige» informasjonsfilteret?

«Ekkokammer er et begrep som blir brukt om en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset». Ekkokammer er menneskeskapt og er et «fysisk filter» der menneskene selv bestemmer hvilken informasjon som skal vises og hvilken informasjon som skal være tilgjengelig. Man kan allerede her dra koblinger opp til veldig avsperrede land som Nord-Korea eller andre diktaturer. Man kan se ekkokammer som en sensur på innhold som vises. Det brukes ofte for å styrke ulike ulike meninger rundt for eksempel et politisk parti. Om Fremskrittspartiet sin informasjon er den eneste informasjonen vi har om et politisk parti så er det klart at fler vil stemme Fremskrittspartiet. 

Ekkokammer vil ofte bli brukt i propaganda da mennesker vil bli mer og mer utsatt for feilinformasjon, men feilinformasjonen vil etterhvert bli oppfattet som korrekt informasjon grunnet hyppig eksponering, noe som også kan være mye av grunnen til at ekkokammer kan kobles opp i mot diktaturer. Fra et politisk ståsted så vil ekkokammere ramme alle, ikke bare de som er politisk interesserte, men også de som ikke er så delaktige i politikken noe som vil sette demokratiet og dens verdier i fare. Man kan betrygge seg selv med at det er kun 8% av voksne mennesker som er fanget i et såkalt ekkokammer og vil bli påvirket av det. Mye av grunnen til at denne prosentandelen er så liten er at vi har flere ulike plattformer som gir oss informasjon. Hadde vi kun hatt for eksempel facebook som spredte informasjon ville nok denne prosentandelen vært betydelig høyere.

Bilderesultat for fake news

Likheter mellom filterbobler og ekkokammer?

Forskjellen på en filterboble og et ekkokammer er at en filterboble baserer seg i et algorytmisk system basert på brukerens adferd på nettet, mens et ekkokammer er informasjon man blir utsatt for av «likesinnede» mennesker. Begge deler kan ha store negative effekter, men motgiften vil være å ha et godt utvalg av medier som sprer informasjon slik at man får flere synspunkter på saker og at ens egne oppfatninger kan sparre med andres oppfatninger.

Hvordan mener du filterbobler og ekkokamre påvirker samfunnsutviklingen?

Kilder