arbenfera January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En filterboble oppstår ved at det blir filtrert bort informasjonen på nettet fordi nettstedene skal tilby innhold som tilpasser den individuelle brukeren.
Når filterbobler oppstår så lager algoritmene anbefalinger og søkeresultater på nettsiden sånn at det øker sjansen for at brukeren får opp det som passer den best. Eksempler på dette vil være søk man har gjort tidligere, sider man har besøkt, og hvilken aldersgruppe man tilhører.

Et ekkokammer oppstår når informasjon, oppfatninger eller ideer blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe. Et eksempel på dette kan være hvis du besøker et forum hvor alle deler de samme meningene om et tema, så kan dette være et ekkokammer.

Effekten av disse to
“Et ekorn som dør foran huset ditt kan være mer relevant for deg akkurat nå enn mennesker som dør i Afrika”.
Dette fortalte sjefen for Mark Zuckerberg til en kollega for å forklare deres tankegang med hva som blir filtrert i deres feed.

Den amerikanske forfatteren Eli Pariser brukte Facebook for å diskutere politiske syn med både konservative og liberale, men så etterhvert at de som var i mot hans synspunkt ble luket bort av filtreringen.

Dette er bare eksempler på hvordan dette fungerer. Med andre ord så mener jeg at det kan være en fare for at man får begrenset informasjon over det man ønsker å finne ut av, enten det er innenfor politikk, næringsliv eller miljø. Man får altså ikke hele “sannheten”, men kun den siden av saken som er mest relevant for deg og din personlighet. Dette kan i stor grad påvirke våre valg og synspunkter.

https://snl.no/filterboble

https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573