Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi lever i en digital mediehverdag hvor vi mottar nyheter og informasjon kontinuerlig, men blir noe av informasjonen ekskludert?

Ekkokammer
Ekkokammer-effekten er når publikum bare får se ting som underbygger deres eget syn. Algoritmer fungerer på en slik måte at du får se mer av det du liker og mindre av andre ting. Informasjon og oppfatninger blir dermed forsterket gjennom repetert kommunikasjon ovenfor en avgrenset gruppe.

Filterbobler
Filterboble er et fenomen som oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter. Det er en systematisk og individuelt tilpasset avgrensning av informasjon på nettet, som kan føre til at enkeltpersoner og grupper får filtrert og sortert bort informasjon. Enkeltpersoner vet ikke selv hva slags informasjon som blir sortert vekk.

Det blir derfor lett å «luke ut» de nyhetene og artiklene vi ikke vil lese. Dette kan føre til feilaktige virkelighetsoppfatninger og falske nyheter vil i sin tur bli mer mottakelig.

En løsning er å være kildekritisk, følge personer og aviser man
nødvendigvis ikke er enige med og tenke seg om før man deler et innlegg som muligens
ikke har rot i virkeligheten.

Kilder:

https://www.naob.no/ordbok/ekkokammer

https://snl.no/filterboble