Marius Vestlien Hansen January 20, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I en verden som stadig gjennomgår teknologiske forandringer er filterbobler et økende problem knyttet til nyhetsbildet i politikken. I dette innlegget vil jeg skrive om hva filterbobler er, og konsekvensene knyttet opp mot politikk.

Hva er filterbobler?

Hvis du og en venn foretar et søk i Google på «Trump» er det ikke sikkert dere får opp de samme nyhetene, det sørger algoritmene for å gjøre. Avhengig av hva du har lest om tidligere, og hva du leser mest av personliggjør Google ditt søk, og du kan risikere å få opp de verste nyhetsartiklene om Trump, eller du kan få opp kun gladsaker om hvor god president han er. Filterbobler er som nevnt algoritmer som prøver å tilpasse dine søk til din såkalte brukerprofil.

Tilpassingen skjer ut fra innsamlet informasjon om brukerens tidligere søking, klikk og stedsangivelse og er med på å styre informasjonstilgangen.

Store norske leksikon

Hvilke konsekvenser kan dette fremkalle?

Konsekvensene av dette vil være å gi leserne et noe forvengt bilde av virkeligheten. Om man vil på reise til Saudi Arabia, hvor man vet at det er et strengt regime for kvinner, og googler det vil det være forskjellig fra person til person hva man får opp. For en person som har lest mye negativt om Saudi Arabia, og klikket mye inn på negative nyhetsartikler om landet, vil vedkommende få opp mye negativt ved et Google søk. Det kan stoppe turisme, og det kan skape negative assosiasjoner mot politikken landet fører. Jeg gjorde et søk på landet for å teste, og får opp det jeg kaller et nøytralt søkeresultat.

Et nøytralt søkeresultat

Et land jeg leser mer om er USA, og ved å gjøre et kjapt søk ser man at jeg får opp det som algoritmen mener interesserer meg.

Hvordan unngå filterbobler?

Den beste metoden å unngå filterbobler på i dag er å bruke «inkognitovindu» eller «privat nettleser modus». På denne måten vil ikke nettleseren huske hva du har søkt på tidligere, og lagrer dermed ingen logg. På denne måten vil du få det jeg kaller nøytrale søkeresultater på Google til enhver tid.

Privat nettleser modus

Oppsummert kan filterbobler være en positiv ting i politikken for den enkelte, gitt at du får opp det du faktisk vil lese. Det negative me filterbobler er som tidligere nevnt at du muligens vil få et noe forvridd bilde av hvordan ting fungerer, og dette kan være med på å skape misforståelser og uenigheter, tross at ting ikke er slik det blir fremstilt. Dette vil etter egen oppfatning bli satt mer i lyset fremover med tanke på å redusere problemet, men inntil videre ser det ut til at algoritmene lever sitt liv og gir oss egendefinerte nyhetsbilder innen politikken.

Eli Pariser introduserte ordet i 2011, og nedenfor legger jeg ved et klipp av Pariser på TED hvor han snakker om filterbobler.

Jeg ønsker stadig vekk å forbedre meg. Legg gjerne igjen en kommentar på innlegget mitt slik at jeg kan bli en bedre skribent.