andreahopen January 25, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

( http://www.digitalstudieteknikk.no/2018/01/23/vi-lever-i-en-filterboble/ )

Hva er filterbobler?

«Filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper». 

Nettbaserte mediebedrifter som Facebook og Twitter skreddersyr sine plattformer, slik at de tilpasses ulike brukergrupper og deres interesser. Men hvordan klarer de å tilpasse alt du får opp, når du søker eller scroller? Tilpassingen skjer ut ifra innsamlet informasjon om brukernes preferanser. Dette gjelder alt fra sosiale medier, nyhetstjenester og søketjenester som Amazon og Google. De samler informasjon om tidligere kjøp og kjøpene til de menneskene du har felles interesser med. Ikke nok med at de tilpasser informasjon for å selge diverse varer, men de bruker også informasjonen til å kontrollere vår tilgang til informasjon. 

Hvordan påvirkes vi av «ekkokammer-effekten» ?

Enkelt forklart: «Er du interessert i hundeklipping, og trykker «like» på artikler som har med hundeklipping å gjøre, da kan facebookfeeden din kjapt fylles opp med artikler relatert til nettopp hundeklipping». Ekkokamrer kan være positivt, men ofte negativt også. Du får i overvekt informasjon fra likesinnede som deler de samme synspunktene som deg, dermed får du ikke et balansert bilde av virkeligheten. Dette gjelder alt fra politikk, historie og ulike temaer i samfunnet. Vi blir dermed fanget i en filterboble, som vil si at vi ikke blir eksponert for informasjon som kan utfordre eller utvide vårt syn på verden. Dette kan blant annet påvirke i stor grad vårt politiske ståsted. 

Fanget i en filterboble 

Det at filterbobler har «makt» til å styre informasjonen vi har tilgang til, kan påvirke vårt politiske synspunkt. Et eksempel er om man søker mye på miljø og bærekraft til vanlig, kommer automatisk artikler/nettsider om Miljøpartiet de grønne øverst i søket vårt og dermed får vi som brukere bekreftet våre synspunkt. Det fører til at vi samtidig blir utestengt fra informasjon om andre partier som ikke stemmer med våre egne oppfatninger – vi får ikke det fulle bilde. Ved å bare motta informasjon som bekrefter det man allerede vet, eller som ikke utfordrer tankegangen vår, kan man miste evnen til å utvikle ny innsikt og nye holdninger. Ved å bare få opp de partiene du som regel har mye til felles med, vil du sjelden kunne få informasjon om de andre partiene som du kanskje kunne vært enig med på noen punkter og meninger. 

Skader ekkokammeret demokratiet i samfunnet?

Som nemt kan filter og ekkokammer hindre deg i å få det fulle bilde av politikken. Aftenposten skrev en artikkel i 2019 der de blant annet skrev at digitale meningsbobler er skadelige for demokratiet, ved at de deler oss mennesker opp i grupper. I USA for eksempel har partiene i større grad rettet seg mot de menneskene som allerede deler parites standpunkt. De velger altså å fokusere på å styrke de velgerne de allerede har, fremfor å påvirke de som er usikre. Dette kan være fordi at det blir vanskeligere å påvirke nye og skeptiske, da du ikke vet hvilken informasjon de får og om de får det fulle bilde av partiets meninger og synspunkt. 

Kilder:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/vQr8Pw/digitale-meningsbobler-er-skadelige-for-demokratiet-camilla-ac-tepfers-og-haakon-haugli

https://snl.no/filterboble

https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185993/resource:1:107782