Madelenbodahl January 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

https://www.finn.no/

FINN er en norsk delingsplattform/markedsplass som formidler ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner, men også for små og mellomstore bedrifter. Selskapet ble etablert i mars 2000 og eies av Schibsted Media Group, og har siden da hatt en stor vekst. Reklamefilmer var blant annet med på å endre folks innstilling til kjøp og salg av brukte ting på nett. Ved å vise folk at de faktisk kunne tjene penger på ting som bare ble liggende i skuffer og skap, i verste fall kastet, skapte oppmerksomhet. Målt etter antall sidevisninger er FINN den største norske tjenesten på nett. Dette er kanskje ikke så rart ettersom at vi i dag kan selge alt fra hus og bil, til klær og smykker, samt skaffe deg en jobb eller booke en reise med fly og hotell.

FINN satser fortsatt mye på reklame, og har blant annet utviklet et reklamekonsept i samarbeid med TRY/APT, hvor de oppfordrer folk til å gjøre smarte ting med dumme kjøp. Nedenfor kan du se én av reklamefilmene som er gjort i dette samarbeidet.

https://www.youtube.com/watch?v=X6SE6HycbsE

Hvem er brukere av FINN?

FINN er en delingsplattform hvor kundene og selgerne er aktørene. Til forskjell fra andre tradisjonelle aktører er det ikke FINN som eier de produktene/tjeneste som selges. I følge Schibsted er det flest brukere i alderen 30-49 år med interesse for shopping, biler, reise, eiendom og jobb. Av disse er 54% menn og 46% kvinner.

Hva gjør FINN for å senke transaksjonskostnadene?
Først og fremst, hva er transaksjonskostnader?

«Transaksjonskostnader referer til de ressursene vi benytter oss av  for å finne frem til og gjøre det beste valget når vi skal kjøpe et produkt eller en tjeneste.» Vi kan se på det som de trinnene vi går gjennom når vi skal kjøpe noe, akkurat som en kjøpsprosess. Denne prosessen kan deles inn i seks ulike steg, som da er med på å forklare hvordan FINN senker sine transaksjonskostnader.

Søke – og informasjonskostnader
I disse stegene handler det om å finne ut av hvilket produkt eller hvilken tjeneste som er mest aktuell for deg, samt samle inn informasjon om akkurat disse. I denne søkeprosessen vil det være søkemotorer som hjelper deg med å finne frem til ønsket og riktig produkt. Med dagens teknologi vil dermed søkekostnadene være lave. For å gjøre søkekostnadene enda lavere benytter FINN seg av anbefalingsalgoritmer. Dette gjør at de kan anbefale deg produkter basert på dine tidligere og ofte gjentatte søk i FINN.

Hvordan syntes du handelen fungerte? Det er nemlig mulig for andre å vurdere både selgeren og kjøperen ut i fra handelen som ble gjennomført. Når vi skal kjøpe noe ønsker vi som regel mest mulig nyttig informasjon om produktet/tjenesten. Så ved å gi en vurdering, kan du gjøre det enklere for neste kjøper eller selger når de skal ta en vurdering på om de skal kjøpe/selge. Det gir oss da en nettverkseffekt. Dersom en selger har gode anmeldelser, vil dette også være en god faktor for å skape tillit i et kjøp hvor partene ikke kjenner hverandre.

Forhandlingskostnader
Hvor mye er du villig til å betale for det du skal kjøpe, og hva er inkludert? Selger og kjøper må bli enige om pris, leveranse og andre viktige forhold. Et godt eksempel er å sammenligne andre priser i forhold til hva du har fått som tilbud. Som regel har selgeren bestemt en pris på forhånd, men dersom du ikke er helt fornøyd vil det være mulig å ta kontakt og prøve å forhandle direkte.

Beslutningskostnader
I dette steget ser vi på beslutningen om å kjøpe produktet eller ikke. Dersom en er sikker og føler at man har funnet det rette produktet eller den rette tjenesten, er det bare å ta kontakt med selgeren og gjennomføre kjøpet.

Evaluerings – og tvangskostnader
Har produktet eller tjenesten levd opp til forventingene? Når man kjøper et produkt er du mest sannsynlig opptatt av at du faktisk har fått det du har ønsket. Evalueringskostnadene handler generelt sett om å vurdere om du har fått produktet i den staden som du har blitt fortalt at den er, og at selger ikke har lurt deg til å tro noe annet. Etter et gjennomført kjøp er det mulig for både kjøper og selger å vurdere hverandre.

Hva gjør du dersom produktet ikke er i den standen som ble oppgitt i annonsen? Tvangskostnadene tar for seg de ressursene du eventuelt må bruke dersom du ikke er fornøyd med handelen og produktet. I all hovedsak er det selger og kundens ansvar å løse eventuelle problemer som oppstår, og komme frem til en løsning dersom produktet ikke sto til forventingene. Om man absolutt ikke kommer til noen enighet, har vi muligheten til å kontakte forbrukerrådet.

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Finn.no
https://estudie.no/transaksjonskostnader/
https://hjelpesenter.finn.no/hc/no/articles/211476509-Ofte-stilte-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-kj%C3%B8p-og-salg