eirillhoff January 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Finn.no er en digital plattform der private og bedrifter gjennomfører kjøp og salg, gjennom spesialisering på annonser og tjenester. Hver uke er det gjennomsnittlig 6,3 millioner besøkende hos plattformen som er Norges største markedsplass. 

cc: https://www.finn.no

Hva er en digital plattform?

En digital plattform er et økosystem som skaper verdier gjennom transaksjoner fra to eller flere aktører, gjerne konsumenter og produsenter. Digitale plattformer formidler delingsøkonomi, dvs. forretningsmodeller som er basert på transaksjoner mellom privatpersoner. 

Finn.no som plattform

På Finn.no kan man opprette eller benytte annonser for kjøp, salg og tjenester. Aktørene til nettstedet er privatpersoner, og store og små bedrifter. Plattformen benytter anbefalingsalgoritmer for å gi deg de beste resultatene. De vil forsøke å forutse hva du ønsker, og skapes av en «kollektiv input» fra andre brukere. Dette vil si at nettstedet sammenligner like brukere, for å personifisere de beste anbefalingene for deg. 

Hvorfor Norges største markedsplass?

For å bli Norges største markedsplass sørger Finn.no for å tilby flere tjenester enkelt med lave transaksjonskostnader. I forelesningen med Arne lærte vi at det er de trinnene du må gjennom når du kjøper noe:

Søkekostnader/informasjonskostnader/forhandlingskostnader

Før man gjennomfører kjøp må man undersøke hvilke tjenester eller produkter som gir best resultat i forhold til prisen man ønsker. Dette kan være en tidkrevende prosess, men Finn.no har optimalisert dette gjennom kategorier og filter. Der velger du passende pris, kategori på produkt og tjeneste, og filtrerer nærmere for å finne best resultat. Anbefalingsalgoritmer kutter også transaksjonskostnader gjennom å anbefale de likeste annonsene. Dette gjør at du slepper å bla gjennom side på side for å finne hva du leter etter.

Vurderings-/beslutningskostnader

Hos Finn.no kan man «rate» de man har forhandlet med gjennom stjerner. Det gir en pekepinn på hvor mye tillit man kan ha til den andre aktøren. Dette kan hjelpe å fatte beslutning på hvilken annonse eller bruker som gir deg best resultat. 

Evalueringskostnader

Etter å ha mottatt sin tjeneste eller vare, får man muligheten til å evaluere hvor fornøyd man er med transaksjonen. Dette gjør at Finn.no og brukere kan få konstruktiv kritikk eller positiv tilbakemelding, som igjen fører til forbedring av plattformen.

Tvangskostnader

For å unngå å bli svindlet har Finn.no en verifiseringsfunksjon som gjør at man kan koble bank-id til bruker. Om man har mistanke om svindel kan man gjennom nettstedet rapportere forhold/annonser og kontakte kundeservice. Som privatpersoner kan man ellers benytte kjøpsloven. Ved kriminelle handlinger anbefaler Finn.no at man kontakter politiet.

-Eirill Hoff

Kilder:

https://hjemmehos.finn.no/hc/no/articles/211817929-Fakta-om-oss

Bilde: https://www.finn.no

https://hjelpesenter.finn.no/hc/no/articles/360000393265-Ulike-svindelmetoder-og-hva-vi-gjør-med-dette

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27#KAPITTEL_4