Sebastian april 12, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Studier viser at nettverksbygging er essensielt for å skaffe seg drømmejobben. Dette er fordi mange stillinger aldri lyses ut, eller at den er vanskelig å oppnå. Ved å ha relasjoner med riktige mennesker, vil man ha både en fordel i anskaffelse av jobb og eventuelle intervjuer. I dette blogginnlegget skal jeg forklare hvordan en kan enkelt starte å opprette nettverk gjennom et kurs ved navn First Round.

First Round er et kurs som bryter ned kompleksiteten rundt nettverksbygging. Ettersom det er mange måter å starte å bygge et nettverk, er det ikke alltid like lett å vite hvor man skal starte. Dette kurset viser til hvor en kan starte, samt hvordan man kommer i kontakt med de riktige menneskene.

Skjermdump av kurset (https://first-round.teachable.com/p/joinfirstround).

Den første modulen tar for seg hvordan man enkelt oppnår et verdifullt og autentisk nettverk, og hvordan man kommer i kontakt med profesjonelle. Det viktigste steget i nettverksbygging er å komme i kontakt med de riktige menneskene. Jeg har alltid tenkt at det har vært litt flaut å kontakte profesjonelle, men det viser seg at de aller fleste ønsker at man tar kontakt. Så lenge man viser empati, nysgjerrighet, respekt, relevanse og takknemlighet.

I den neste modulen av kurset, forklares hvordan en kan bruke plattformen Linkedin for å knytte kontakt med profesjonelle. Linkedin er en plattform som blant annet lar mennesker med like interesser komme i kontakt med hverandre. Brukere av plattformen oppretter en profil, der du legge inn jobberfaringer, kurssertifiseringer og annet som kan gjøre deg attraktiv på jobbmarkedet. Dersom plattformen brukes riktig, er den et mektig verktøy for å bygge nettverk med profesjonelle og andre med samme interesser som deg.

Før man søker etter profesjonelle på Linkedin, bør man ha et par filtre som kan brukes til å navigere søket. Utdanning er et slikt filter. Dette filteret avgrenser søket til personer som har studert ved samme skole, eller har en liknende grad fra en annen skole. Et slikt avgrenset søk gjør det lettere å kontakte profesjonelle, ettersom du og personen du kontakter har noe til felles. Videre bør filteret støtte din vekst. Dette kan være ferdigheter du ønsker å lære, eller det mer vanlige, en organisasjon du ønsker å jobbe i.

Personlig syntes jeg denne modulen var svært lærerik, ettersom kursholder både demonstrerte hvordan man søker på Linkedin, og presiserte hvor lett og viktig det er å bruke de verktøyene man har tilgjengelig. Spesielt likte jeg det kursholder sa angående hvorfor det er viktig å nå ut til så mange relevante personer som mulig. Det er viktig å ikke vente med å kontakte en profesjonell til man har den perfekte personen å kontakte, ettersom man kan bli referert videre til denne personen gjennom en annen person. Derfor må man kontakte så mange som mulig, for å øke sannsynligheten for å bli referert videre til den «perfekte personen».

Den tredje modulen omhandler den neste fasen i nettverksbyggingen. Hvordan sende en melding som virker. For å få kontakt med en person er det viktig å utforme en god melding. Her forklarer kursholder at det viktigste er å bruke det vi lærte i den første modulen. Dette er:

  • Empati
  • Nysgjerrighet
  • respekt
  • takknemlighet
  • relevans

Før du skriver meldingen er det viktig å tenke over hvem, hvorfor og hva. Det er overraskende enkelt. Hvem kontakter du, hvorfor tar kontakt og hva ønsker du å oppnå. Det kan også være lurt å vurdere hvordan meldingen skal sendes. Dersom meldingen sendes via E-mail, er det større sjanse for å få en respons, da E-mail innboksen sjekkes oftere enn innboksen på Linkedin. Det er også litt mer personlig, ettersom det viser at du har brukt tid på å blant annet finne personens E-mail. Det kan også hende at personen du kontakter bruker Linkedin sjeldent, eller bruker ikke Linkedin i det heletatt. 

På den andre siden, er det langt vanligere å nå ut til profesjonelle på Linkedin. Dette er fordi det er raskt, enkelt og uformelt. Du får sendt fler meldinger, noe som betyr fler kontakter. Dette er nyttig senere for rekruttering og referanser.

Den fjerde modulen tar får seg hva du skal gjøre etter du har sendt melding og fått svar, nemlig hvordan man best mulig koordinerer telefonsamtaler. Ofte er profesjonelle travle. Du bør hvertfall anta at de er det. Derfor er det lurt å gjøre det så enkelt som mulig for de, ved å planlegge mest mulig på forhånd. «hver e-mail du sender øker risikoen for at samtalen blir borte i innboksen deres.»

Effektivitet er altså nøkkelen. Utveksle få E-mails ved å kortfattet inkludere det viktigste. Dette er dato og tid, og hvor de ønsker å snakke. Dersom de ønsker å snakke over telefon trenger du et telefonnummer.

Videre er det også viktig å vise at du er fleksibel, og at du er villig til å tilpasse deg deres tidsskjema, og ta initiativ.

De tre neste modulene i kurset omhandler selve samtalen, der modulene tar utgangspunkt i hver sin del av hendelsesforløpet, eller fasene, i samtalen. De ulike fasene i en typisk samtale ser slik ut:

Fase 1:

Starten av samtalen. Denne fasen er en introduksjonsfase mellom deg og den andre personen. Normalt er denne fasen kort, og krever ingen forarbeid.

Fase 2:

Den neste fasen er en mer detaljert introduksjon. Det vil si å utdype mer om deg selv. Denne fasen i likhet med fase 1 er kort, men krever noe mer forarbeid.

Fase 3:

I denne fasen stiller du spørsmål. Dette er hoveddelen av samtalen, noe som betyr at denne fasen er lang. Det er i denne fasen du har sjansen til å lære fra den andre personen, noe som betyr at du bør forberede noen gode spørsmål før samtalen.

Fase 4:

Dette er avslutningen på samtalen. Denne tar kort tid, og krever ingen forarbeid.

Den femte modulen tar utgangspunkt i fase 1 og 4, altså introduksjon og avslutning.

I introduksjonsfasen av samtalen er det viktig at samtalen er naturlig. Det vil si uten manus.

De fleste ønsker å hjelpe, så lenge du viser genuin interesse, respekt og takknemlighet. Dette kan eksempelvis være å takke for tiden deres, spørre hvordan de har det, etc.

Et av grunnene til å dele samtalen i faser, er for at du som tar kontakt kan styre samtalen. Dette er blant annet gjennom gode overganger mellom fasene. Dette kan være ulike fraser som gjør overgangen mellom fasene naturlig.

I avslutningsfasen er det viktig å utrykke takknemmelighet for samtalen. Grunnen til dette er at du vil kunne komme i kontakt med denne personen senere.

Den sjette modulen tar for seg neste fase, altså den mer detaljerte introduksjonsfasen. Det er her du skal introdusere deg selv i mer detalj. Det er dog viktig å være oppmerksom på å holde det kortfattet og relevant. Det kan fort bli kjedelig om du snakker for lenge om unødvendige ting. Det er også bortkastet tid.

Det er hovedsakelig to nøkkelelementer som kan brukes for å unngå en unødvendig lang historie. Fortelle relevant informasjon om deg selv, og holde en rød tråd.

Relevant informasjon er relativt selvforklarende. Dette er ting som hvem du er, hvilke interesser du har, hvordan karrierereisen din har vært så langt, og hva du ønsker å oppnå med samtalen. Historien bør være på sirka 1 minutt. Videre er det over til den tredje og største fasen i samtalen.

Den syvende modulen tar for seg denne fasen, og hvordan du kan øke kvaliteten på samtalen med enkle nettsøk i forkant av møtet. Samtalen vil være mye bedre for både deg og personen du kontakter dersom dere har noe til felles. Dette kan være alt fra ferdigheter til interesser. Dette kan finnes ved enkle nettsøk, og ved å gjennomgå deres Linkedin profil.

Når du skal stille spørsmål til den profesjonelle, er det viktig at disse er godt formulert. Det er denne fasen du får svar på det du lurer på. En god måte å gruppere spørsmålene dine på er hovedspørsmål, det andre settet med spørsmål og det tredje settet med spørsmål.

Hovedspørsmålet bør orientere seg rundt historien til den profesjonelle. Dette kan eksempelvis være hvordan de kom seg dit de er nå. Det andre settet med spørsmål bør inkludere hva de gjør, og det tredje settet bør inkludere spørsmål om ting som er relevant til din egne historie.  

Den siste modulen forteller hvordan man kan bygge en langtidsrelasjon med den profesjonelle. En relasjon kan for eksempel være i form av en mentor. Denne fasen er overraskende enkel, da det oftest bare er å uttrykke til personen at du ønsker å opprettholde kontakten.

For å avslutte,

så anbefaler jeg de som ønsker å lære mer om nettverksbygging, eller som meg, har vanskeligheter med å vite hvor man starter, å ta dette kurset. Jeg har lært hvor lett det egentlig er, og verdien av å starte tidlig. Aldri før har det vært lettere å kontakte profesjonelle, noe som bør utnyttes. Ikke bare vil et sterkt nettverk øke sjansen for at du får drømmejobben, men det vil også kunne bygge relasjoner med relevante profesjonelle.

Kilder:

https://first-round.teachable.com/p/joinfirstround