Sindre Borseth mars 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Første modul i Digital Markedsføring er gjennomført, og vi
har nå kommet til modul 2. Her skal vi lære om Sosial kommunikasjon av Cecilie
Staude. Vi skal i dette kurset blant annet sette oss inn i FNs bærekraftmål, og
en selvvalgt organisasjons forhold til disse målene. Jeg har valgt å skrive om 4ocean.
Grunnen til dette valget, er fordi jeg synes jobben 4ocean gjør er viktig.

Hva er FNs bærekraftmål?

FNs bærekraftmål består av 17 hovedmål og 169 delmål. Disse
målene skal bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer, og vi skal jobbe i
fellesskap for å nå disse målene innen 2030. Disse målene dekker de tre
dimensjonene i bærekraftig utvikling; Klima og miljø, Økonomi og Sosiale
forhold.

4ocean

På en strand i Bali ble gründerne Alex og Andrew oppmerksom
på hvor mye plastikk som lå i havet. De ønsket å gjøre noe med dette, så de
ansatte kapteiner som via båt begynte å rense havet. Plastikken som de plukker opp
fra havet brukes til å lage 4ocean armbånd de kunne selge. På denne måten får
de betalt arbeiderne.

På hjemmesiden deres 4ocean.com kan du følge progresjonen på
arbeidet. Både på hvor de jobber, men også hvor mye plastikk de har fått hentet
inn. 11.03.2020 har de 8334562 lbs eller 3780493 kg!

Det er kanskje lett å forstå at 4ocean jobber mot FNs bærekraftmål 14, nemlig Liv under vann. Men ved å sysselsette mennesker for å gjøre jobben bidrar de også til å nå målene 1. Utrydde fattigdom, 10. Mindre ulikhet og 13. Stoppe klimaendringene.

Kilder:

https://www.minstemme.no/faglige-ressurser/Hva_er_FNs_baerekraftsmal

https://4ocean.com/