fredrik.boehlerengen april 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 (https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal). Totalt er det 17 forskjellige mål man kan velge imellom ut ifra hva bedriften best kan hjelpe samfunnet med. Alle bedrifter kan ikke jobbe med alle målene, men alle bedriftene kan gjøre noen av målene, det er essensen og hvis alle gjør noen så vil utviklingen bli drastisk bedre enn den er i dag.

Maskineriet som et
callsenter og kommunikasjonshus får heller ikke muligheten til å ta for seg
alle målene, men de målene vi tror dem vil skape mest forandring ved å jobbe
med er først og fremst bærekraftsmål nummer 8. Maskineriet som en stor bedrift
har muligheten til å skape mange arbeidsplasser for unge og Maskineriet kan
gjennom tett samarbeid med NAV og opplæringskontorer bidra til å skape gode og
sunne arbeidsplasser, samt gi muligheten for alle ansatte å heve kompetansen
mens man jobber i Maskineriet.

Kompetanse og opplæring
skal også kunne være en kontinuerlig jobb. Gjennom fagbrev og gode
opplæringsprogram kan dem være et godt alternativ – og supplement til det
tradisjonelle utdanningsløpet. Maskineriet ønsker også å støtte unge mennesker
som ønsker å etablere bedrifter og arbeidsplasser gjennom tett kontakt med
start-up og innovasjonsmiljøer og gjennom dette bidra med sin kompetanse. Dette
skal gjøres ved at de hvert år velger 2 oppstartsbedrifter de skal være med å
støtte.

Man ser også at det er
mye å hente på bærekraftsmål nummer 12, som går på miljøutslipp og anstendig
bruk. I en bransje som Maskineriet er i, så går det mange tonn med papir hvert
eneste år. Maskineriet kan begrense bruken av papir ved å digitalisere alt så
man får det på pc og ikke må sitte med mapper fulle av papir hver eneste dag.