Thomas Digregrind mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Nå har vi kommet i gang med andre del av dette semesteret, hvor vi skal se nærmere på sosial kommunikasjon med et bærekraftig perspektiv. Et av hovedtemaene er at vi skal se nærmere på, og som vi skal skrive om på eksamen, er FNs bærekraftsmål. I dette innlegget vil jeg se nærmere på hvilke bærekraftsmål …