Christineengebretsen mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Første modul er over i dette kurset og vi beveger oss sakte, men sikkert fremover i faget. Andre modul omhandler  sosial kommunikasjon med Cecilie Staude som foreleser. Vi skal gå igjennom FNs bærekraftmål, hvor vi har fått i oppgave om å finne en organisasjon eller bransje. Hvor bransjen skal belyse i hvilken grad organisasjonen oppfyller FNs utbredte mål (bærekraftsmål). Vi har dermed tatt utgangspunkt i mål 12 om ansvarlig produksjon og forbruk. Dette målet er mest relevant for Tise i denne sammenhengen. 

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen ti år. Målet består av 19 mål og 169 delmål, hvorav målene skal fungere som en global retning for land. Men også næringsliv og sivilsamfunn. Flere land fra hele verden har engasjert seg og vært aktive i arbeidet om å utforme målene. Det antas at mer enn åtte millioner har kommet med innspill i prosessen. 

Hvorfor er bærekraftighets mål 12 relevant for Tise?

Kilder

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://www.global.no/skole/artikler/hva-er-fns-berekraftsmal