andreavanglo mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I andre del av kurset ligger fokuset blant annet på FNs bærekraftmål. I henhold til disse skal jeg gjennom tjenesten Tise vise hvordan de aktivt jobber for disse målene.

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
Tise og bærekraft

Om du vil høre mer om tjenesten Tise og bærekraft, se gjerne videoen under.

/AndreaVanglo