samesc mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I modulen sosial kommuniksjon i et bærekraftsperspektiv med Cecilie Staude, skal vi ta for oss en virksomhet som vi mener jobber mot en eller flere av FNs bærekraftsmål. Selvom alle bærekraftsmålene er interessante å sette seg inn i og ikke minst viktige, har jeg valgt å fokusere på  bærekraft mål nr.5 – likestilling mellom kjønnene …