joannaduvdal april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

FNs globale hållbarhetsmål

I den andra modulen av digital marknadsföring riktar vi in oss på social kommunikation i fokus på hållbarhet. I indelade grupper tillagas kommunikationsplan tillhörande de hållbara utvecklingsmål som er sammankopplat med respektive verksamhet gruppen valt.  FN har sammansatt 17 globala mål för en hållbar utveckling som skall uppnås innan år 2030. The Body Shop är en verksamhet som har haft fokus på miljöfrågor, djur och människors rättigheter i över 40 år.

The
Body Shop

Organisationen
grundades i Brighton av Anita Roddick. År 1976 öppnade The Body Shop sin första
butik och tio år senare lanserades deras första kampanj och samarbete med
Greenpeace. Ett år efter skapade The Body Shop ett program: Community Trade för
att skapa en rättvis handel, bättre arbetsförhållanden och stödja de lokala samhällena.
Programmet samarbetar idag med 21 länder tillsvarande 26 leverantörer, via Community
Trade ger The Body Shop stöd till de ekonomiskt utsatta områdena.

I projektet
Plastic For Change samarbetar The Body Shop med en organisation från Indien: Buoyancy Plastics For Change Recycling
genom att stärka plastplockare, varav de flesta är kvinnor. Arbetet är deras livnäring
och programmet främjar för att de skall få en tryggare och bättre arbetsmiljö. Alla
schampon och balsamflaskor från The Body Shop tillverkas nu enbart i 100%
återvunnen plast.

Från Norra Ghana tillverkar The Body Shop Community Trade sitt Sheasmör. Produkten är handlaget i en process som lärts från mor till dotter och används i generationer. Via köp till produkter av sheaserien går ett bidrag till kvinnorna som medverkat i produktionen samt de lokalbyarna.

FN:s Hållbarhetsmål:

I
år 2000 blev det lagat en utvecklingsplan (Milleniemålen) som bestod av åtta hållbarhetsmål
för att bekämpa fattigdom samt säkra en miljömässig hållbar utveckling. Målen
arbetades kontinuerligt med tills år 2012 när FN:s ledare beslutade sig för att
inskaffa nya. Utvecklingen tog tre års tid och framställdes 2015, resultatet
blev 17 globala utvecklingsmål med tillhörande delmål.

Det finns tre dimmensjoner för att en verksamhet skall kunna skapa en hållbarutveckling. Ekonomiska, sociala och miljömässiga dimmensjoner. Dessa tre dimmensjoner var en väsentlig del i skapandet av de globala målen.

Hållbarhetsmål: 10 Minskad ojämnhet:

Målet är att utjämna skillnader mellan länder. Målet betonar vikten av samhällsproblem som klassdelning och hur människor behandlas på grund av detta. Syftet är att främja jämställdhet och ett starkare och ekonomiskt stabilt samhälle där samma villkor gäller för alla (FN: s utvecklingsprogram, 2020). Med Sheasmör-kampanjen kommer produkterna att kunna bidra till ökad ekonomisk säkerhet för kvinnor och känslan av att bidra till samhället. Genom Global Shea Butter Market och Women’s Shea Butter Organization kommer relationerna mellan industrimedlemmar att förbättra och öka kvinnors deltagande i produktionen (Global Shea Alliance, 2013).

Källor:

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet/
https://www.thebodyshop.com/sv-se/atagande/communitytrade
https://www.thebodyshop.com/sv-se/om-oss
https://www.thebodyshop.com/sv-se/foerpackning/community-trade-atervunnen-plast/e00010
https://www.thebodyshop.com/sv-se/ingrediens/shiasmoer