sindreberge januar 21, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne forelesningen tok for seg delingsøkonomien, hvordan den åpner opp nye dører i markedet, trussel mot eksterne aktører og sammenhengen mellom transaksjonskostnader, nettverks effekter og delingsøkonomien. Enkelt fortalt er delingsøkonomi, transaksjoner mellom privatpersoner ved bruk av digitale plattformer. Eksempler på dette er for eksempel Air BNB, uber, nabo bil osv.