sindreberge januar 14, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne forelesningen tok for seg utviklingen av ny teknologi, hvordan dette påvirker samfunnet og hvordan vi bør tenke for å bli best mulig rustet for fremtiden. Vi fikk et innblikk i hvordan teknologien og digitaliseringen kan påvirke arbeidslivet fremover i tid både i positiv og negativ forstand. Hvordan vil arbeidslivet se ut om 10 år dersom stillinger blir automatisert av roboter? Vil det påvirke økonomien?