suzana april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dagens forelesing handlet om E- handel og informasjon om de to eksamener som har blitt slått sammen . Semesteret er ganske omfattende del av kurset det er teori og mye praktisk arbeid vi skal gjennom. Dette var første forelesing med Karl Philip som er foreleser i dette temaet, vi hadde også gjesteforeleser som er studenter fra ifjord. Forelesningen handlet om OKR, nettsidebygging og LinkedIN, og informasjoner om hvordan emnet skal foregå og hva som forventes av oss. i forelesningen introduserte Karl Philip Lund til Basecamp som en kommunikasjonskanal som han mener vi skal bruke mye i kurset. I Tillegg til dette fikk vi utlevert informasjon om eksamen som vi skulle få dagen etter.  Oppgaven er sammen satt av e- varehandel og digital markedsføring. Oppgaven baserer seg på å etablere velfungerende nettbutikk, skaffe flere kunder eller følgere i løpet av eksamensperiode, som skal hjelpe oss med å analysere data fra nettsiden vår. Som foreleseren sa kommer vi til å bruke basecamp aktiv med å sette OKR mål som vi ukentlig skal vurdere om hvordan vi ligger an i forhold til oppgaven og med studenter. 

Hva er OKR?

 I tillegg til dette så hadde vi også forelesing om OKR. Hva OKR er og Hvordan bruker vi OKR og hva er en god Objective. OKR er et verktøy som blir brukt for gjennomføring av ideer for å skape verdi. OKR står for Objective hva ønsker vi å oppnå, Key results mål for hvordan man har tenkt å gjøre dette. Ved å ta i bruk OKR som et verktøy får bedrifter at godt system for å gjennomføre ideen, og de skaper også riktig fokus i virksomheten. selskaper som benytter OKR får bedre kommunikasjon og det hjelper virksomheten med å holde fokus på de ulike aktivitetene som skjer til enhver tid. 

Hvordan brukes OKR?

Som jeg forklarte er OKR et verktøy for gjennomføring, det er ikke komplisert system. Ved å svare på disse to spørsmålene kan bedriften ta i bruk OKR.  Spørsmålene er 

Objective – Hva ønsker bedriften å oppnå?

Key results- Hvordan har bedriften tenkt å oppnå.

Ved å ta for seg disse enkle spørsmålene får bedriften tydelige prioriteringer som er fokuset på viktig mål. Det skaper også fellesskap at alle ansatte får tilgangen på målene , og at alle jobber i felleskap for å oppnå.

Hvorfor brukes OKR?

OKR er et enkelt system som blir brukt av bedrifter for å styre selskapet. Og OKR «bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft!» (inevo.no). Det bidrar også god kommunikasjon og felleskap mellom ansatte og selskapet ved å vite hva målet er og hvordan de har tenk å gjøre. 

Hva er en god objective?

En god Objective må være kort, motiverende  og interessant setning om hva en ønsker å nå. Kjennetenger på god objective er kvalitative, tidsbestemt det skal være mulig å gjennomføre målet i bestemt tid og  skal være gjennomførbare  uten at de skal være avhengig av andre. 

Brisen

Vi hadde også Marius og Ola som gjesteforelesere de er studenter fra fjorårets som etablert Brisen klesbedriften. I prestasjonen fortalte de oss hvordan de kom frem til konseptet og delte tips og triks de fant på veien. Dette var veldig relevant og lærerik presentasjon. De snakket i detaljer om hvordan de hadde brukt ulike nettsider for å etablere nettbutikken deres. Kom også med noe de syns gikk bra / dårlig. Forelesing var basert mye på detaljer og erfaring de hadde benyttet seg av og de var flere ting som var interessant og lurt å ta i bruk når man skal løse oppgaven.  

Ting de snakket i presentasjonen var 

  • Hvordan vi kunne etablere en nettbutikk 
  • Markedsføringspotensiale som vi kan benytte av
  • Tips hvordan vi kan treffe flere kunder 
  • Hvordan de bygget god kunde relasjon ved bruk.
  • Nyhetsbrev
  • Handlekurv påminnelser 
  • Personlig markedsføring som blir sendt ut etter personen har handlet produktet. 

Hele prestasjonen ga inspirasjon til hvordan vi skulle gjennomføre og komme godt gjennom oppgaven på best mulig måte. Blant annet snakket de litt om hva de hadde testet til å markedsføre nettbutikken. De hadde brukt ulike medier som Facebook, Instagram, Linkedin. I Tillegg til dette har de også bruk influencer marketing og micro influencing. Micro influencing gjort de ved å dele ut rabattkode til bekjente som hadde stort nettverk for å øke salget.  

LinkedIN

 Dagens forelesning avsluttet med en gjesteforeleser som snakket om hvordan vi kan finne drømme jobben ved hjelp av LinkedIN. I presentasjonen snakket hun hvordan vi skulle bruke LinkedIN aktiv. Hvordan en god profil burde se ut, hvordan vi kan bygge nettverk. Ikke minst viktigheten av det å være synlig og å ta kontakt med andre mennesker. 

Det var spennende forelesing med masse gode tips og ideer som er viktig for kurset. 

Kilder

Info fra forelesning med Karl Philip Lund

https://www.npd.no/force/news/linkedin/

https://brisenshop.no

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/okr-objectives-and-key-resultsword-lettering-vector-23610992