andreagjertsen januar 11, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er Business Model Canvas? 

Business Model Canvas er et verktøy som ble utviklet av Alexander Ostewalder. Modellen ble presentert i hans bok «Business Model Generation» i 2010. Mange bruker verktøyet til å utvikle forretningsmodeller, blant annet Innovasjon Norge. Modellen består av ni byggeklosser som henger sammen og som utgjør bedriftens forretningsmodell. Byggeklossene viser enkelt hvordan bedriften har tenkt til å tjene penger.

Det finnes forskjellige definisjoner på hva en forretningsmodell er, men i følge Weill and Vitale (2001) er det:

Å ha en god forretningsmodell gjør det lettere for deg å drive bedriften. I tillegg er det viktig at den er god og gjennomtenkt da banken, potensielle investorer og offentlige støttespillere ofte krever at du har det før du kan få støtte. Det viser at du har oversikt og kontroll på de ulike komponentene i din bedrift.

De 9 ulike byggeklossene

Value Propositions – Verdiløft
 • Hvilke tjenester/produkter tilbyr du?
 • Det handler ikke om dine produkter, men om å løse kundenes behov og problemer.
Customer Segments – Kundesegmenter
 • Hvem er kundene og hvorfor skal de kjøpe av deg?
 • Kundene eksisterer ikke for å kjøpe, bedriften eksisterer for dem.
Channels – Kanaler
 • Hvordan skal du nå kundene og hvordan kommer produktene til dine kunder?
 • Gjennom fysiske kanaler eller web/mobil kanaler?
Customer Relationships – Kunderelasjoner
 • Hvordan få kunder, få kundene til å vokse og holde på kundene?
 • Get, grow, keep
Revenue Streams – Inntektsstrøm
 • Hvor kommer inntekene fra og hva slags verdi er det kundene betaler for?
Key Resources – Ressuser
 • Hva er de viktigste eiedelene du må ha for at forretningsmodellen skal kunne fungere?
 • Finans: bank, inntekt
 • Fyisk: spesielle maskiner, vaner for levering
 • Patent, kundeliste, gode programmerere, forskere
Partners – Samarbeidspartnere
 • Hvem er de og trenger vi de for at forrettningsmodellen skal kunne fungere?
 • Hva får vi av samarbeidspartnerne våre?
 • Hvilke aktiviteter skal de utføre og når?
Key Activities – Kjerneaktiviteter
 • Hva de viktigste aktivitetene en må gjennomføre for at forretningsmodellen skal kunne fungere?
 • Produksjon
 • Problemløsning: rådgivning
 • Supply Chain Management
Cost Structure – Kostnader
 • Hva er de totale kostnadene for å kunne drive forretningsmodellen?
 • Hva er den viktigste kostnadenen? 
 • Hva er den dyreste ressursen du er nødt til å betale?
 • Hvilken kjerneaktivitet er den dyreste?

 

De ni byggeklossene utgjør bedriftens forretningsmodell. Det gjør det mulig for bedriften å få en oversikt, samt bli klar over hvor det kan gjøres endringer underveis.

 

Hvordan bruke Business Model Canvas?

Innovasjon Norge skriver at det anbefales å tenke alternativ når en benytter seg av denne modellen. Det er ikke alltid din første idé du ender opp med å bruke og du må derfor være åpen til å tenke nytt og få innspill fra andre. Business Model Canvas er et enkelt verktøy som er lett å fremstille og en kan derfor legge frem flere alternativer, for så å se på hvem som vil fungere best for din bedrift. I tillgg er det viktig å få testet ut dine ideer, slik at en ser at de fungerer like bra i praksis som de gjør på papiret. Testing av ideene kan være krevende og en må hele tiden være flink til å dokumentere arbeidet som skjer underveis og eventuelle endringer som skulle dukke opp.

Dersom du bruker forretningsmodellen på riktig måte skal du sitte igjen med en god oversikt og en plan for hvordan ting skal gjennomføres for å kunne nå de målene en har satt seg. Endringer som evnetuelt skulle oppstå i senere tid vil også være lettere å møte ettersom en allerede har en god oversikt over den eksisterende forretningsmodellen.

 

 

Kilder

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/