Derya January 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er en forretningsmodell?

Det er finnes ulike måter å definere hva en forretningsmodell er. Weill og Vitale (2001) forklarer forretningsmodeller som:

“Beskrivelser av roller og relasjoner mellom selskapets kunder og konsumenter, allierte og leverandører.

Mens i boken Business Model Generation definerer Osterwalder og Pigneur (2010) en forretningsmodell slik:

En forretningsmodell beskriver den logiske begrunnelsen for hvordan en organisasjon skaper, leverer og fanger verdi.

Enkelt forklart er en forretningsmodell et strategisk verktøy som brukes for å beskrive hvordan du driver virksomheten din og hvordan virksomheten skaper kundeverdi. Forretningsmodeller brukes av små og store selskaper, og modellene kan være både komplekse og enkle.

Business Model Canvas

Business Model Canvas et rammeverk som er utviklet av Alexander Osterwalder. Rammeverket består av ni byggeklosser som skal beskrive hvordan virksomheten din tjener penger. Det er et verktøy som utfordrer, utvikler og innoverer forretningsmodellen. BMC gir en bedre forståelse av virksomheten din, og den hjelper deg blant annet å kommunisere med både teamet ditt og klientene dine.

Business Model Canvas deler forretningsmodellen i ni forståelig segmenter som jobber sammen:

 1. Kundesegmenter
  Dette er menneskene eller organisasjonene du vil skape verdi for. Her får man frem hvem de viktigste kundene er for virksomheten din og hva kundene trenger.
 2. Verdiløfte
  Selve forretningsmodellen bygges rundt verdiløftet. Verdiløftet beskriver hva man skal gi til kundene. Hva slags produkter skal man selge for å få kunder? Hvilke problemer skal man løse og hvilke behov skal man dekke?
 3. Kanaler
  Kanaler sier noe om hvordan virksomheten skal levere verdiløftet, altså berøringspunktene virksomheten har med kundene. Hvilke kanaler skal man bruke for å levere produktet til kundene? Skal man levere gjennom fysiske kanaler eller web kanaler?
 4. Kunderelasjoner
  Kunderelasjoner handler om hvordan virksomheten din og kundene dine samhandler. Hvilket forhold skal man ha til kundene? Hvordan tiltrekke kunder? Hvordan skal man beholde kundene? Hvordan skal man få flere kunder?
 5. Inntektsstrøm
  Hvordan skal vi tjene penger? Hvilken prisstrategi skal vi ha for produktene våre?
 6. Ressurser
  Hvilke ressurser trenger vi for å kunne levere verdiløfte? Det kan være finansielle, fysiske og menneskelige ressurser.
 7. Kjerneaktiviteter
  Aktiviteter handler om hva man skal gjøre for å klare å levere virksomhetens verdiløftet. Hvordan skal man markedsføre for eksempel?
 8. Partnere
  For å kunne gjøre aktivitetene og for å kunne få tak i ressurser må man samarbeide med andre. Hvem er partnerne våre? Hvilke leverandører har vi?
 9. Kostnader
  Hva er kostnadene og utgiftene for å betjene forretningsmodellen? Hvilke ressurser og aktiviteter koster mest? Hva er de faste og variable kostnadene?

I videoen under får du en 2 minutters forklaring på hvordan Business Model Canvas fungerer:

Strategyzer
Hvorfor bruke Business Model Canvas?

Hvem som helst kan ha en god forretningsidé. Men det alene er ikke nok. For å realisere en forretningsidé, trengs det en forretningsmodell som viser hvordan man skal gjøre. Business Model Canvas er lett å bruke og hvem som helst kan bruke modellen, enten det er en stor eller liten virksomhet. Modellen passer virksomheter som ønsker å bli mer kundefokusert. Det er fordi modellen nesten tvinger virksomheten til å tenke på verdiløftet de gir kundene. Modellen er et fint verktøy å bruke for å nå sine mål. Det er en fleksibel modell. Man kan hele tiden lage nye skisser, og det er heller ikke vanskelig å endre modellen med nye ideer. Og alt dette på kun et ark/en side.

/ Derya Andy


Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/converted-pages-shared-root/218313/praktisk-eksempel-pa-bruk-av-canvas-for-a-illustere-en-forretningsmodell.pdf

https://expertprogrammanagement.com/2018/10/business-model-canvas-explained/

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

https://www.strategyzer.com/books/business-model-generation

Her kan du laste ned mal for Business Model Canvas: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/