karolinegjerdingen January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En forretningsmodell skal gi oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet ditt må utføre og håndtere for å tjene penger. Den skal gi et bilde av hvordan forretningsideen skal realiseres, samt kunne brukes som et verktøy da du skal kommunisere ideen videre. Det finnes flere fremgangsmåter man kan ta i bruk for å lage en slik modellen, blant annet Business Model Canvas, som er konstruert Alexander Osterwalder. Denne fremgangsmåten for å utvikle en forretningsmodell er det mange som tar i bruk, deriblant Innovasjon Norge. Verktøyet er en mal som består av ni byggeklosser; kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader. Man må huske at det ikke alltid er slik at det er den første ideen som er den beste, og det anbefales å bruke denne modellen til å tenke alternativt. Modellen skal være en pekepinne på om du må gjøre endringer og justeringer når ny informasjon om prosjektet ditt dukker opp, samt gi et grunnlag for å komme til en beslutning på dersom du bør starte opp eller ikke.

Noen av de viktigste spørsmålene en forretningsmodell skal kunne svare på er:

  • Hva skal du levere?
  • Hvem er kundene?
  • Hvem er eventuelle samarbeidspartnere og hvem er konkurrenter?
  • Hvordan skal du selge?
  • Hvordan skal du levere?
  • Hvordan skal du få betalt?
  • Hvordan skal du skape fortjeneste?

Jeg fant en video på youtube som forklarer hvordan Business Model Canvas fungerer på en enkel måte:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=QoAOzMTLP5s&feature=emb_title

I dette innlegget har jeg brukt følgende kilder:
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/forretningsmodell/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=QoAOzMTLP5s&feature=emb_title