emmastoele January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forelesningen på mandag fortalte Arne Krokan oss om forretningsmodeller. Alle bedrifter uavhengig av størrelse har en forretningsidé. Ved å ta i bruk en forretningsmodell vil bedriften kunne jobbe etter modellen for å gjennomføre idéen. Det er viktig å tilpasse modellen til bedriften for å kunne kartlegge strategiene.
I dette innlegget vil jeg ta for meg forretningsmodellen Business Model Canvas, og gå gjennom de 9 klossene innenfor modellen.

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s

Hva er Business Model Canvas?
Business Model Canvas eller BMC som noen kanskje kjenner den ble utviklet som en form for verktøy av Alexander Osterwalder. Modellen er i følge Innovasjon Norge et eksempel på hvordan en forretningsmodell kan settes opp. I tillegg til at BMC skal kunne brukes som en plan som endrer seg på lik linje med den nye kunnskapen vi skaffer, vil den også fungere som dokumentasjon.
Ved bruk av denne modellen er det viktig å prøve seg fram for å finne ut hva som skal prøves ut og hvordan. Videre er det viktig å lære seg hvilken måte man skal dokumentere det som funker og det som ikke funker like bra. 

Forretningsmodellen består av 9 forskjellige type bokser som har fokus på diverse ting innenfor bedriften. Ut i fra Innovasjon Norge sin side skal jeg kort forklare boksene. Boksene er også vist på bildet under:

Business Model Canvas Diagram for PowerPoint
https://slidemodel.com/business-model-canvas/

Kartlegge kundesegmenter – her er fokus å kartlegge hva slags organisasjoner eller mennesker man har som
formål å møte med tjenestene eller produktene. 

Verdiløfte – skal beskrive tjenesten eller produktet, og prøve å få kunden til å velge akkurat denne tjenesten eller produktet
ovenfor konkurrentene ved å beskrive hvorfor produktet er så unikt. 

Kanaler – hvordan treffer bedriften kundene sine, og hvordan kommuniserer vi med kundene?
Her er det viktig å kartlegge hvor kundene forventer å finne bedriften.

Kunderelasjoner – når man har en bedrift er det viktig å behandle kundene på en måte slik at det kan resultere i gjenkjøp.
Her må vi kartlegge hvordan bedriften skal jobbe for gjenkjøp og ikke minst skaffe nye kunder.

Inntektsstrøm – handler om hvordan virksomheten skaffer penger
på bakgrunn av kundesegmentene sine.

Aktiviteter og ressurser –hva slags aktiviteter og ressurser som blir viktige innenfor forretningsmodellen hører til den utvalgte kunderelasjonen.  

Partnere – det er svært få bedrifter som klarer å gjennomføre alt i modellen alene og det er derfor et must å samarbeide med leverandører og andre parter som jobber «back stage».

Kostnader – viser til de kostnadene som oppstår
når forretningsmodellen brukes.

Kilder:
Innovasjon Norge. “Business Model Canvas – forretningsplanen visualisert på en side” Hentet 28.01.2020: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/converted-pages-shared-root/218313/praktisk-eksempel-pa-bruk-av-canvas-for-a-illustere-en-forretningsmodell.pdf?fbclid=IwAR3l8GkEg4MycxwozkCVLorPSILW-SJOZamhfRVndqN–gIqpG6uJwX5a3A
Innovasjon Norge. “Hvordan lage forretningsmodell” Hentet 28.01.2020: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/?fbclid=IwAR0RmOcb0BVzS0uzhCRgB_1gkKN5KIrWxPv6c8KPKKTXupjiL-6RFQDewzo

Youtube. “Business Model Canvas Explained” Hentet 28.01.2020: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s