Julie Elisabeth Melby Foss februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Før var handel enkelt. Du hadde en vare, satte en pris som var høyere enn kostnaden ved å produsere varen og pengene du hadde til «overs» var det du tjente. Helt smertefritt. Man tenke ikke så mye på å bygge forretningsmodeller i uvisshet om hvordan disse faktisk kunne fremme salget av produktet eller tjenesten bedriften leverer. Et hav av nye forretningsmodeller dukker opp med digitaliseringen. Hvem vil forsvinne og hvem vil vinne?

Jeg vil i dette blogginnlegget gi deg en kort innledning i de essensielle punktene du bør tenke på i utviklingen av din organisasjons nye forretningsmodell. Hvordan dere kan tenkte nytt, innovativt og kreativt – men ikke minst hvordan dere kan skape verdi for kunden. Dette med utgangspunkt i boken «Business Model Generation» av Alexander Osterwalder og Yves Pigneur.

En forretningsmodell skal være «oppskriften» bar hvordan en bedrift skaper, leverer og holder på verdier og skal gjerne gi svar på følgende spørsmål: Hva skal du levere? Hvem er kunden? Hvordan skal du selge? Hvordan skal du ta betalt? Hvordan skal du levere?

Det handler altså om hva du skal selge, til hvem og på hvilken måte for at virksomheten tjener penger? Alexander Osterwalder og Yves Pigneur forklarer dette ved at logikken består av ni byggeklosser: Kundesegmenter, verdiforslag, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrømmer, nøkkelressurser, nøkkelaktiviteter, nøkkelpartnere og kostnadsstruktur. Men hva innebærer disse ni byggeklossene? Det skal jeg forklare deg på enklest mulig måte:

Kundesegmenter
Kundesegmenter handler om hvem vi ønsker å selge til. Hvem vil vi skape verdi for? For å nå ut til de riktige kundene må markedet segmenteres for eksempel etter atferd, handlemønster, livssituasjon eller hvor de befinner seg i landet. Vi ønsker jo ikke å formidle verdi til en gruppe mennesker der det er 50/50 sjans for å lykkes eller ikke. Man må kjenne kunden!

Verdiforslag
Verdiforslag handler om hvilket produkt eller hvilken tjeneste vi leverer som skaper verdi for vårt utvalgte kundesegment. Verdiforslaget kan ansees som grunnlaget for hvorfor kunden velger oss fremfor andre som tilbyr samme vare eller tjeneste. Løser vi et opplevd problem for kunden? Ja, da vil det velge oss fremfor andre.

Kanaler
Kanaler handler, enkelt og greit, om hvilke kanaler vi når kunden best igjennom. Hvilke sosiale medier kan vi plassere oss på for å få oppmerksomhet? Tar kundene våre kollektivt hyppig? Hvor kan kunden se oss? Er noen spørsmål man kan stille seg selv. Vi må vite hva vi skal si, til hvem og til hvilken tid for å få ønsket reaksjon.

Kunderelasjoner
Kunderelasjoner handler om relasjonen vi har til våre kunder og hvilken relasjon som er passende til de ulike kundesegmentene. Det handler om tillit mellom oss og kunden og om hvordan vi behandler og tar vare på de.

Inntektsstrømmer
Inntektsstrømmer handler om hvordan vi tjener penger. Det handler om hvilken pris kunden er villig til å betale ut i fra verdien vi leverer og hvordan de liker å betale. Under dette punktet vurderer man også om det er greit, i din bedrift, å segmentere basert på pris. Altså, kan vi ta ulik pris for ulike kunder?

Nøkkelressurser
Nøkkelressurser gir en beskrivelse av hva det krever av verdier for at forretningsmodellen skal fungere. Disse er ulike for en hver forretningsmodell og kan være både fysiske, økonomiske, immaterielle eller menneskelige.

Nøkkelaktiviteter
Nøkkelaktivitet beskriver de aktivitetene vi må gjøre for at forretningsmodellen skal fungere optimalt og lykkes. Nøkkelaktivitetene kan ordnes ved å svare på hvordan produksjonen foregår, hvordan problemer løses og hvilke plattformer som skal anvendes.

Nøkkelpartnere
Nøkkelpartnere er de vi samarbeider med, for eksempel ulike leverandører som gjør det mulig for oss å produsere det vi produserer. Man knytter kontakt med andre virksomheter for å minste risiko og heller øke sikkerheten for at produktet eller tjenesten blir bra.

Kostnadsstruktur
Kostnadsstruktur forklarer kostnadene. Ved å utvikle en bestemt forretningsmodell følger det kostnader, hvordan klarer vi å finansiere disse?

Disse ni byggeklossene danner et grunnlag for å skape en forretningsmodell. Hva med å samle bedriften, tegne opp de ni byggeklossene på et whiteboard og fylle inn sammen? Da er man godt i gang med utviklingen av en forretningsmodell som vil kle din bedrift og samsvare med kjerneverdiene. Håper denne lille guiden var til hjelp – lykke til!