kristooid juni 7, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hver gang du prøver å finne noe på Google dukker det opp en hel haug med organiske og betalte søk i din SERP (Search Engine Results Page) som er det første du ser når du søker på noe.

Jeg nevnte begrepene Organisk og betalt søk, men du lurer muligens på hva dette egentlig er? Jeg skal derfor i dette blogginnlegget forklare hva disse begrepene betyr, og hva forskjellen på disse to er. Jeg vil også komme med et eksempel på hver, slik at du kan få en dypere forståelse for begrepene.

Organisk søk

Organisk søk kan vi enkelt og greit si er det mest relevante som kommer opp når du søker på noe på Google. Dette er relevante artikler og lignende, som ved hjelp av relevans har havnet øverst på Google-siden, istedet for at det er betalt opp til toppen. Dette skjer ved hjelp av det som heter SEO, søkeoptimalisering. SEO er årsaken til at du havner øverst på relevante søk. Organisk søk er når man opparbeider seg en rangering, noe som er en fordel når man prøver å bygge tillit til en eventuell kundebase. Personlig når jeg søker opp et produkt, så har jeg større tillit til et produkt høyt opp på søkelisten på Google, enn de søkene som dukker opp på side for eksempel 4 og 5.

Et eksempel på et slikt søk ser man her, hvor jeg har gjort et kjapt søk på «kontorstol», da jeg selv er på leting etter dette:

Google.no

Her ser man at de 4 øverste søkene som kommer opp, er annonser, ved at det står «annonse» med fet skrift rett ved linken som dukker opp. Disse er ikke det organiske søket jeg leter etter, det som kommer opp som alternativ nummer 5 fra toppen derimot, er det vi kaller et organisk søk. Her har IKEA bygd seg opp rangering, som gjør at de blir rangert høyt på søket, uten å betale for annonse. I dette tilfellet er det derfor stor sannsynlighet for at jeg ville valgt å trykke på deres link, på leting etter ny kontorstol.

Betalt søk

Betalt søk er enkelt og greit det andre alternativet som kommer opp når du søker på Google. Her brukes noe som jeg av egne erfaringer vet kalles for Google Adwords. Bedrifter betaler Google for å sørge for at deres bedrift, deres lenke til et produkt, dukker opp øverst på et Google søk. Dette er som regel større bedrifter som har råd til å betale for en slik tjeneste, noe som gjør at de mindre bedriftene går mer aktivt inn for å havne høyt oppe på et organisk søk.

I tilfellet vist på skjermbildet ovenfor, ser vi at de fire første søkene som dukker opp når man søker på «kontorstol» er annonser. Dette er bedrifter som har benyttet seg av tjenesten til Google Adwords, for å kunne dukke opp øverst på søket til personer som leter etter spesifikke produkter.

Problemet med et betalt søk, er sånne som meg. Personer som tenker over hvilke lenker de trykker på for å finne de beste, og billigste, produktene. Tilliten min til betalte annonser på google er relativt lav, da jeg har dårlig erfaring med både leveringstid og produkt fra disse. Man ser åpenbart at disse er annonser, med et halvveis godt trent øye, noe som enkelte tenker over.

Oppsummert

Som vi ser er det en vesentlig forskjell mellom betalt og organisk søk. På de punktene hvor organisk søk gjelder, har man fokus på å skaffe en høy rangering, for å havne høyere på søket til de som ønsker å kjøpe spesifikke ting. Betalt søk derimot handler mer om hvilke bedrifter som har råd til å kjøpe annonser for å automatisk komme på toppen. Dette fører til at mindre bedrifter har vanskeligere for å komme seg opp, men samtidig bringer en slik type annonse mindre tillit hos kunden. Det finnes altså både fordeler og ulemper ved begge typene søk, og det er opp til en hver bedrift å bestemme hvilken fremgangsmåte de ønsker.

Kilder

Kildene som er brukt er fra forelesning og bilde hentet fra et enkelt google-søk.