theaorn April 27, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Eksamen i Sosial kommunikasjon // valgt bedrift: sukker.no.

De siste tre tiårene har den digitale konvergensen mellom kommunikasjon og teknologi akselerert og utviklet seg. Internett, den sosiale webben og det mobile systemet har gått fra å være nesten ignorert til å bli det mest sentrale i hverdagen. Denne historiske utviklingen er avgjørende, for trendene som var tilstede i starten av utviklingen er fortsatt tilstede i dag. Disse trendene er avgjørende for utviklingen videre, de beviser at utviklingen ikke kommer til å gå noe saktere de neste årene. I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg driverne av den teknologiske utviklingen i fremtiden som er avgjørende for bedriften sukker.no. Om man forstår denne utviklingen og identifiserer trender og drivere som skaper forandring, kan man, i stedet for å jobbe i mot dem, jobbe med dem, dette vil skape gevinster for sukker.no.

For å gjøre et begrep klart fra starten av som er gjennomgående i alle driverne. Disruptiv innovasjon/ teknologi: Dette er teknologi og innovasjon som er “banebrytende” eller med andre ord nytenkning som forstyrrer eksisterende teknologi og skaper nye løsninger.

Kunstig intelligens // A1 for sukker.no

I et dating perspektiv kan kunstig intelligens være en god hjelper for å skape de perfekte matchene. Gjennom å lære av tidligere matcher kan denne teknologien skape matcher som har størst mulighet for å fungere.  Jo flere, jo bedre. En A1 teknologi er nemlig en teknologi som lærer fortere av mer data som er tilgjengelig for å ta de beste besluttningene aka hvem passer best sammen som for eksempel partnere.

Men, det kan også være avgjørende for markedsføringen for bedriften. I et markedsføringsperspektiv er A1 som gull. Istedenfor å bruke masse penger på annonsering som får høy reach, men lite engasjement som igjen ikke utløser gevinster, kan A1 optimalisere oppmerksomheten til de rette personene. Dette er tidseffektivt for bedrifter som vil skape både markedsgevinster og styringsgevinster.

Er det nok å være smart? Kunstig intelligens setter avansert teknologi inn i en hverdag som er preget av både etikk og kjærlighet. Det er vanskelig å si hvordan dette vil fungere sammen. Kan vi stole nok på kunstig intelligens til å ta alle valgene for oss? I Arne Krokan sine forelesninger hadde vi en spennende debatt om dette. Kunstig intelligens kan i fremtiden kalkulere sannsynligheten om mennesker i respirator/ koma har for å komme tilbake. Skal A1 være avgjørende i sånne situasjoner, eller burde man ha et menneske til å ta disse avgjørelsene?

Dance pairs 4 retro cartoon icons set with waltz tango and salsa styles moves isolated vector illustration

Les mange spennende artikler om kunstig intelligens her.

Plattformsteknologi // plattform for sukker.no

Er det ikke spennende å tenke på at facebook ikke lager noe innhold selv? eller at netflix ikke eier filmene man ser på? Eller, siste eksempel at Uber, ikke eier noen biler selv? Hva betyr dette for fremtiden? Hva slags trend og driver i utviklingen er det som har skapt denne muligheten? Plattformteknologi er en teknologi som gjør det mulig for hvem som helst å koble seg opp mot en plattform, utvikle en bedrift og bruke informasjonen som finnes der.

Sukker.no er en plattform – en plattform hvor personer kan logge seg inn å finne den rette personen uten å gjøre noe som helst, eller rettelse, de må aktivt lete inne på sukker.no, snakke og avtale tid. En stor mulighet for sukker.no er å utvikle denne plattformenteknologien til å bli mer “hands-on”.

Problemet og det paradoksale med denne utviklingen er at den kommer samtidig som blockchains. Mens plattformer eies av en tredjepart, er blockchains en teknologi som ikke krever en tredjepart. Hvem kommer til å seire ut av denne utviklingen?

Teknologiutviklingen som en driver i forandring av forretningsmodeller // sukker.no

Plattformteknologien er ny og har vært en disruptiv teknologi som har skapt store gevinster for de nevnte bedriftene. De har skapt en ny måte å koble teknologi og organisasjon sammen på. Teknologi og organisasjon går nemlig sammen nå, og videre i fremtiden. Det å tørre å endre forretningsmodellen for å skape blant annet  gevinster, nettverkseffekter og lavere transaksjonskostnader blir en nødvendighet.

For sukker.no vil denne driveren av teknologi være helt nødvendig. Etter å ha lært mer om sukker.no kan det virke som om forretningsmodellen har stått stille en stund. Dette reflekteres også i den visuelle profilen. Det kan virke som sukker.no verger seg for forandringer. For å holde tritt med fremtiden må sukker.no tørre å forandre seg. Ta i bruk det teknologiske i både kommunikasjon og forretningsmodellen.

Hvordan påvirker teknologi og sosiale medier kundeadferden? // kundeadferden i sukker.no

Kan man si at vi forventer mer av teknologien og mindre av hverandre? I et online dating perspektiv skapes det nesten en egen person på nett. Kundeadferden på nett kan preges av at personligheter og kommunikasjon forandres. For hvem kontroller hva du sier om deg selv? og er det en ting som er kjent på sosiale medier så er det nett-troll. Selv om sukker.no ikke fokuserer kun på utseende som andre applikasjoner med swipe-funksjonen på bilder, kan det oppstå uekte profiler som er med på å minske verdien i nettverkseffektene til bedriften.

Det er lett å bli opphengt i teknologi som gjør at vi ignorerer hverandre og hverandres følelser. Sukker.no har en stor målgruppe og kundeadferden vil variere, men et fellestegn er at de er ute etter å finne en annen: en venn, sin livs kjærlighet eller en partner. Dating arenaen har forandret seg opp gjennom tidene. Nå er det mulig å forelske seg på nett, man trengs ikke møtes en gang. Det oppstår følelser og interesse gjennom kommunikasjon på nettet. Denne kundeadferden er en konsekvens av den teknologiske utviklingen. Sukker.no har møte-kvelder som igjen tviholder på den tradisjonelle strukturen. Kanskje det finnes andre teknologiske løsninger som kan bidra til flere matcher?

Sosiale medier som driver for forandring // sosiale medier og sukker.no

Sosiale medier har vært en disruptiv teknologi som allerede har forandret hvordan mange organisasjoner jobber og markedsfører seg på. I et markedsføringsperspektiv er sosiale medier en supplerende markedsføringskanal. I denne oppgaven er det fokus på innhold som er organisk. Sosiale mediers roller i teknologiutviklingen kan sees i modellen til Tarje Heggersen. Denne modellen er enkel å viser hvordan sosiale medier burde ha som mål å bidra til verdiskaping og øke økonomiske verdier.

Hvordan kan man bruke sosiale medier for å utløse styringsgevinster? Sukker. no kan bruke innsikt for å ta bedre beslutninger. Eks: gå inn i et nytt marked, videreutvikle produktet osv. Innhente markedsinnsikt for å så ta en bedre beslutning.

Hvordan kan vi bruke sosiale medier for å utløse markedsgevinster? Her er det bruk av sosiale medier til kommunikasjon til en annen handling. Eksempelvis kan sukker.no personifisere budskapene mye mer. Å gjøre reklamen mye mer relevant for målgruppen.

Forbrukertrend innen sosiale medier // muligheter for sukker.no

En forbrukertrend innen sosiale medier er at brukere har et krav om avkastning på tid. Vi leter etter informasjon og vil ha den informasjonen vi leter etter kjapt. Vi ønsker ikke å lete eller å vente. Jeg sier vi for jeg er lik. Om sukker.no klarer å gi forbrukere en opplevelse av god tidsanvendelse vil dette oppleves som økt kundetilført verdi. Det er mange muligheter å gjøre dette på. Facebook tilbyr mange løsninger for bedrifter. Man kan ha kundeservice i messenger, anmeldelser fra brukere som gir en indikasjon på om det er verdt å bruke tid på organisasjonen. Flokkdyrmentaliteten eksisterer nemlig også på sosiale medier. Om sukker.no klarer å skape denne verdien vil det føre til gevinster.

Som en konklusjon i kan man si at tekniske elementer er drivere, men utviklingen av teknologi handler om å kombinere tekniske elementer og nye anvendelsesområder, og om betydningen av å adressere brukerbehov. Konvergensen mellom teknologi og kommunikasjon er noe av det som blir essensielt for framtiden.

1 thought on “Forståelse av de teknologiske driverene som vil forme fremtiden.

  1. Hei 🙂 Veldig bra blogginnlegg, og jeg håper det er Sukker du skriver om til eksamen. Dette synes jeg lover veldig bra! Innlegget fungerer helt optimalt for det innlegget du skal legge ved oppgaven din. Gleder meg til på lese 🙂

Comments are closed.