AndreaLorentzen februar 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mandag 10.02.2020 hadde vi første forelesning med temaet “Digital Markedsføring”. Dette var første møte med den nye foreleseren vår Thore, der han ga oss en kort introduksjon av selg selv, hans tidligere jobb erfaringer og hva slags forventinger han har av oss som studenter. I denne forelesningen fikk vi vite at vi skulle se nærmere på FNs bærekraftmål, der vi fikk en gjesteforeleser fra FN og et dypere innblikk i FNs bærekraftmål, men vi fikk også informasjon om at vi skulle opprette blogg og her kommer første innlegget!

Mitt første inntrykk av den nye foreleseren var veldig positivt. Jeg likte spesielt hans målsetting om å gjøre teorien vi skal lære, relevant for oss. Dette finner jeg interessant! Jeg ser frem til å få en forståelse til hvordan teorien omgjøres i praksis. Fram til nå har jeg vært positivt innstilt til det vi skal lære. Jeg er veldig interessert i temaet bærekraft og ser frem til å lære mer om hvordan bedrifter, men også meg som enkelt person, kan ta flere valg som er bærekraftige.

Jeg likte godt at vi fikk en kort oppsummering av de 17 bærekraftsmålene til FN og hvordan man skal klare og nå de målene, samt når målene er nådd. Det blir spennende å se om når og om jeg vil legge mer merke til de tiltak som blir og er satt i gang for å nå målene.

Kort oppsummert er jeg veldig positivt innstilt for de fremtidige forelesningene og alt jeg skal lære. Jeg har god tro på at det blir veldig interessant, da alt med bærekraft er et aktuelt tema i dag, og det er også et tema jeg brenner for!