maiajt mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget vil jeg forklare forskjellen på en lineær og en sirkulær forretningsmodell og videre ta utgangspunkt i en bedrift som har tatt i bruk en sirkulær forretningsmodell.

Fra lineære til sirkulære forretningsmodeller

Den lineære forretningsmodellen (bruk og kast) vokste
frem etter andre verdenskrig og er en effekt av kortsiktige krav til økonomisk
vekst og velstand. Man tenkte mye kortsiktig i henhold til samarbeidspartnere
og detaljistene tenkte mer på pris enn på hvordan varene ble produsert.
Forbrukere tenkte heller ikke på hva som skjedde når man kastet produkter. Den
sterke økonomiske veksten førte til betydelige negative kostnader for de
sosiale og miljømessige omgivelsene noe som har fått oss til å innse at vi må
tenke mer bærekraftig.

«Begrepet sirkulær økonomi gir oss en forståelse for hvordan produkters livssyklus fremover skal resirkulere materialer tilbake i verdikjedene samtidig som tilstrekkelige miljøhensyn tas» (Nygaard, 2019). Den sirkulære forretningsmodellen forholder seg til den tredoble bunnlinjen Bedrifter må ha evne og mulighet til å utforme strategier som kan respondere på endringer i eksterne forhold, noe som er viktig for å kunne overleve på lengre sikt. Det er viktig at vi tenker langsiktig!

Bilderesultater for sirkulær økonomi
https://www.dig2100.no/sirkulaer-okonomi-og-dets-pavirkning-pa-butikkbransjen/

Norsk Gjenvinning

Norsk gjenvinning er en bedrift som er ledende innen sirkulære forretningsmodeller. De samler inn lokalt avfall, foredler det og selger det videre som råvarer, noen som bidrar til å spare ressurser og redusere klimagassutslipp. Ved å gjenvinne blir råstoffet i produktet brukt på nytt og energiforbruket ved å gjenvinne er som oftest lavere enn ved å fremstille et helt nytt produkt.

Et eksempel på hvordan de jobber bærekraftig med en sirkulær forretningsmodell er deres arbeid for å redusere matsvinn. Norsk Gjenvinning og Multivector har utviklet en tørkeprosess for matavfall. Matavfall inneholder flere ressurser som er både kritiske og begrensede og i tørkeprosessen blir matavfall omdannet til et luktfri tørrstoff som enkelt kan lagres og transporteres. Dette tørrstoffet er ideelt for produksjon av biogass og biogjødsel, noe som igjen kan brukes til for eksempel oppvarming eller ny matproduksjon.

Det er stadig flere bedrifter som får sirkulære forretningsmodeller, noe som er utrolig bra i forhold til bærekraft. Jeg synes hvertfall det er fint å tenke på at vi blir mer opptatt av hvordan varer produseres og hva det har å si for klima og miljø. Ved at vi blir flinkere til å resirkulere hjemme, blir det enda mer effektivt for bedrifter som Norsk Gjenvinning å gjenvinne!

//Tenker du på hvordan varer blir produsert, og hva som skjer etter du kaster de?

Kilder

https://www.nggroup.no/baerekraft/baerekraftrapport-2016/sirkulaeroekonomi/sirkulaeroekonomi-i-praksis/95-prosent-gjenvinning-av-biler/

https://www.nggroup.no/baerekraft/baerekraftrapport-2016/sirkulaeroekonomi/sirkulaeroekonomi-i-praksis/

Nygaard, Arne (2019): Grønn markedsføringsledelse, om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS