anetteb mars 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det blir mer og mer viktig for kommende generasjoner å ta vare på råvarene som Jorda har å by på. Det er stadig snakk om at vi må forandre forretningsmodellen fra en lineær til en sirkulær forretningsmodell. Men hva vil det egentlig si å ha en sirkulær forretningsmodell? Vi hører ofte at vi må legge fra oss bruk-kast tankegangen og gå over til å resirkulere produktene. Dette er det flere aktører som har tatt seriøst og det har til og med kommet flere nye aktører som spesialiserer seg på dette område. 

Grønn disruptiv innovasjon

Disruptiv innovasjon er når man skaper noe nytt som forstyrrer et eksisterende marked. I dette tilfelle er det en nyskapende bærekraftig, eller grønn, forretningsmodell. Det finnes flere eksempler hvor ny teknologi konkurrerer med eksisterende produkter. Ettersom man blir mer bevisst på bærekraftig utvikling, er man også mer åpen for den nye teknologien. Et eksempel på dette er bilmerket Tesla. Tesla er en grønn disruptiv innovasjon som konkurrerer med andre bilprodusenter. Firmaet Tesla Motors ble grunnlagt i 2003, med et revolusjonerende design og teknologi. De ville bevise for forbrukerne at man ikke trengte å inngå et kompromiss for å kjøre el-biler, men at det kunne være like bra, om ikke bedre med el-bil. 

Det var flere el-biler før Tesla kom med sine modeller, men teknologien var ikke i nærheten av like bra som den Tesla hadde. Før man kan si at dette er en sirkulær forretningsmodell, så må vi jo selvfølgelig ikke bare se på hvordan de bruker råvarene, men også hvordan de resirkulerer dem. Et Tesla batteri varer en god stund før man må resirkulere det. Men hva skjer når man må det? Videre vil jeg ta for meg et eksempel på akkurat dette, da det stadig blir mer populært, ikke bare for aktører innenfor forskjellige bransjer, men også forbrukeren selv, å tenke på resirkulering og bærekraft.

Lineær og sirkulær forretningsmodell

Bilde over viser forskjellen på en sirkulær forretningsmodell og en lineær forretningsmodell. Det som skiller de to er kaste og resirkulerings postene. Etter et produkt er ferdig brukt, så resirkulerer man produktet og deretter lager et nytt produkt. Det er konseptet med en sirkulær forretningsmodell. En lineær forretningsmodell er det motsatte, som vil si at du kaster produktet etter det er ferdig brukt. Det er her bruk-kast tankegangen kommer fra.  

Tise- en sirkulær forretningsmodell

I 2014 kom det en ny app hvor du kan kjøpe og selge brukt. Applikasjonen lar deg følge andre profiler, for eksempel venner, for å se hva de legger ut av produkter. Denne plattformen er for å selge og kjøpe brukt klær, møbler og andre ting. Tise er en innovativ løsning på å få til en sirkulær økonomi. Her får du alle mulig type produkter og merker, i flere prisklasser og design. Den sirkulære forretningsmodellen til Tise hindrer at man bruker og kaster. Den bidrar heller til at når en person er ferdig med produktet, så kan en annen ta over. 

Det er flere bedrifter som blir mer og mer bærekraftig. Ved å forandre produkter som blir brukt, eller måten å innhente råvarene på, bidrar til en mer miljøvennlig verdikjede. Når en bedrift går over til en sirkulær forretningsmodell, er det også et langsiktig mål og en langsiktig løsning. Flere bedrifter håndterer avfall på en helt annen måte enn det som tidligere er blitt gjort, noe som bidrar til å opprettholde den sirkulære modellen, ved å resirkulere materialer og råvarer. 

Har du Tise? Hva synes du om appen?