Nhu Ha Nguyen January 16, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da har jeg fått i gang bloggen og endelig begynner ting og falle på plass både det tekniske med bloggen og studentlivet i hverdagen. Vi har nå hittil hatt en uke med forelesning og kommet godt i gang med faget. Faget er bredt og byr på mange interessante problemstillinger som vi skal drøfte og analysere etter hver forelesning vi har.

Jobbmarkedet

I dag er ikke jobbmarkedet likt som for 20 år tilbake. Med dette mener jeg at det var flere jobbmuligheter på jobbmarkedet før i tiden, sammenlignet med dagens jobbmarked. Hvis vi reflekterer over en tidsperiode for 20 år tilbake, hadde vi også maskinkraft som gjorde jobben i industrifabrikkene. Men hvis vi sammenligner fortiden med i dag har vi roboter som erstatter menneskekraften i de fleste industribedriftene, for eks. Ringnes. Da jeg jobbet en sommer for Ringnes, hadde jeg som oppgave å kontrollere at flaskene stod som de skulle på samlebåndene. På denne måten skulle det bli enklere for maskinen å motta og gjøre det den skulle. I år er det omtrent 6 år siden jeg stod en sommer i bryggeriet og jobbet. I løpet av de siste 6-årene har utviklingen av teknologien forandret mye, og nå er det installert en sensor som gjør den jobben jeg en gang gjorde.

Yrkene på jobbmarkedet fremover blir stadig mindre da vi stadig for nye teknologiske maskiner/roboter som tar over menneskekraften. De tre typene av teknologiutviklinger som vi mennesker vil møte på er kontinuerlige forbedringer, konvergens, distributiv teknologi. 

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens er dataprogrammer eller roboter som kan tilpasse seg og gjøre oppgaven sin bedre gjennom læring (Tørresen 2018).  Kunstig intelligens betyr også relasjoner og selvinnsikt for å kunne forstå seg på mennesker og forstå seg selv. Ut ifra denne teorien kan vi koble dette opp mot jobbmarkedet og vi vil derfor kunne trekke ut flere eksempler på kunstig intelligens som vi mennesker benytter oss av i dag og i hverdagen vår.

Selvkjørende transportmidler

Biler og selvkjørende biler. I framtiden vil det det bli mer og mer vanlig med selvkjørende biler. Andre transportmidler som har blitt forsket på og vi har fått høre om som kommer er selvkjørende T-bane og buss, men det kommer stadig flere transportmidler som blir selvkjørende løpet av de neste 5-årene. Med dette betyr det mindre sjåfører og jobbmarkedet minker med et mindre yrke.

Oversettelses verktøy

Google har kommet ut med øreplugger med en oversettelsesfunksjon som vil si at den oversetter direkte fra det ene språket til det andre. Hensikten er å gjøre det enklere for mennesker å kommunisere med hverandre uten at det skal skape vanskeligheter med språk. Det sies også at verktøyet skal være tidssparende og gi mest mulig yte-evne for forbrukeren. Siden ørepluggene allerede har en oversettelsesfunksjon gjør det derfor enklere å kunne laste ned selve turguiden i ørepluggene. Ved å benytte seg av verktøyet som et tur-apparat, trenger vi ikke lenger turguider, og jobben til turguiden vil derfor forsvinne med tiden.

Hverdagen vår

Vi bruker mer kunstig intelligens i hverdagen enn det vi tenker over og er klar over. Vi bruker det i så og si alle sammenhenger, om det er på jobb, skole, i familieselskap osv. Den kunstig intelligensen vi bruker kan være smarttelefonen vår, nettbrett, Facebook Messenger, Google søk, Smarthøytalere, spamfilter i emailen vår osv.

Men, er kunstig intelligens noe vi mennesker kan stole på og hvordan kan kunstig intelligens vinne vår tillit? Det er det neste spørsmålet vi kan stille oss.

Siden vi allerede bruker kunstig intelligens i vår hverdag
med alle disse appene og funksjonene vi har på vår smarttelefon og nettbrett,
vil de fleste si at hverdagen deres har blitt enklere og de vil mene at dette
har blitt avhengighetsskapende. De fleste vil derfor si at de har full tillit
til denne kunstig intelligensen da de er positive til denne forandringen som
begynner å ta form i samfunnet.

Men på den andre siden har kunstig intelligens også tatt bort mye av de verdiene vi en gang hadde før i tiden. Med verdier vi en gang hadde mener jeg for eksempel at det var vanligere å se mennesker sitte på café og prate uten noen distraheringer fra mobiltelefonen som den gang lå i vesken eller jakkelommen. I dag blir det en selvfølge å ha telefonen på bordet når man sitter på café med venner eller kjæreste for å kunne få med seg alle oppdateringene som skjer rundt vennekretsen, jobb eller familiefronten. Den negative siden ved kunstig intelligens kan være mange, men i denne sammenhengen kan det være mangel på tilstedeværelse og det å faktisk være sosial med det andre menneske. De fleste vil nok si seg uenig i dette, for mange mener at kunstig intelligens har gjort dem mer sosiale gjennom de forskjellige appene som finnes i dag, eksempel Snapchat.

Det er ikke lett å si og det er delte meninger om kunstig intelligens. Hva mener du?😊

Kilde:
https://www.vi.no/teknologi/du-bruker-kunstig-intelligens-hver-dag/70274342 (funnet januar 16.2019)