suzana februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En av FNs bærekraftsmål går ut på fred og rettferdighet.

FN har 17 bærekraftsmål som vil forbedre verden til et bedre sted. FN jobber hardt på de ulike målene for å oppnå ønsket resultat innen 2030. 

Min første blogg så kommer jeg til å skrive om fred og rettferdighet. Det er stort mål som er viktig for de fleste landene i dag. FNs bærekraftsmål 16 går ut på å skape fredelig og inkluderende samfunn. Som er internasjonal fred og sikkerhet for alle uansett hvilke verdensdeler man befinner seg i.

Bærekraftig utvikling handler om hvordan vi kan ta vare på behovene vi har uten å ødelegge for neste generasjonen. Men for å få til dette så har vi nødt til å ha fred og rettferdighet fordi det skaper fredelig samfunn som tar ansvar for alle. 

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Hvordan jobber FN for å skape fred og rettferdighet samfunn.

FN jobber mye for å fremme fred i samfunna men den utviklingen går sakte men sikkert frem. Bærekraftsmål 16 krever innsats fra flere, alle må jobbe sammen for å fremme fred det er ikke noe som blir gjort lett. Det krever kunnskap og rettferdighet i alle retninger.

Det å ha fred og rettferdighet samfunn er en grunnleggende viktig for verdens utvikling. Vi må stoppe krig og mishandling, ved å stoppe krig. Så redusere vi vold, kriminalitet og terrorisme, da klarer vi også å stoppe menneskehandel som er dagens problem.

Det er masse konflikter, krig og urettferdigheter i verden i dag, og alt dette kommer fra manglende kunnskap og forståelse. Når det er krig eller konflikt i ett land så mister befolkninger tilgang til offentlige tjenester som skole tilgang eller helse hjelp. Og dette kan medføre at samfunnet blir dårligere og mange må flytte seg ut av lande for å ta vare på seg selv og sin familie. Grunnen dette skjer er at folka føler seg ikke lenger trygghet i eget landet må flytte til andre land for å få bedre liv. 

https://verdensbestenyheter.no/baerekraftsmaalene/fred-og-rettferdighet/

Ikke minst så er rettferdighet en sentral nøkkel i utviklingen til bærekraftsmål 16. Alle må behandles rettferdig, det vil si alle mennesker i verden må leve i ett rettssamfunn lande. Dette kan vi klare oss når vi er rettferdig og at folka i det landene klarer seg å stole på politikere, politi, dommere, lover og regler som kommer fra ledere. Derfor har FNs bærekraftsmål med 16 delmål som de jobber mot for å fremme fred og rettferdig samfunn for alle.Noe av delmålene er,

6.1) Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen voldsrelaterte dødsfall i hele verden.

6.3) Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre lik tilgang til rettsvern for alle.

16.5) Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.

Alle delmålene er like viktige for å skape fred og rettferdighet men tok bare tre av dem. For bærekraftsmål 16 skal oppnå ønsker resultat innen 2030 så må alle bidra med noe for vi skal ha ett god fremtid som er full av fred og rettferdighet over hele verden. 

Har dere innspill på hva vi kan bidra med?

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal