David Hoiseth februar 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Fremtidens forretningsmodell er sirkulær!

Hei igjen! Jeg håper du er klar, det blir nemlig dobbelt opp med innlegg denne uken!  I dag skal vi snakke litt om den sirkulære forretningsmodellen og hvorfor dette er å regne som fremtiden! Per dags dato sløser vi enormt med ressurser. Det vil si da at vi kaster enorme mengder metall, tekstiler o.l. som kan brukes på nytt, dette må gjøres noe med.

Den lineære modellen

La oss starte med å se på den typiske lineære forretningsmodellen. Vi har i hundrevis av år tatt opp råvarer fra jorden, laget produkter og kastet dem. Dette har vi gjort uten å tenke på at avfallet har en verdi og kan brukes på nytt. Vi kaster med andre ord bort verdifulle ressurser, og fortsetter vi slik vil vi til slutt gå tom. Det er faktisk slik at jorden har begrensede ressurser og uten dem vil det være vanskelig å leve på jorden!

https://sprint.no/content-editor/wp-content/uploads/2019/02/Lineær-forretningsmodell.jpg
https://sprint.no/artikler/sirkulaere-forretningsmodeller-baerekraftig-og-lonnsom-innovasjon

Over lang tid har samfunnet som vi kjenner det brukt mye tid og ressurser på den lineære modellen, som du ser ovenfor. Dette byr på utfordringer fordi det er kostbart for bedrifter å endre. Ny teknologi og digitalisering krever nemlig store mengder råvarer, og det er billigere å bruke nye materialer enn gjenvunnet materialer til produksjonen.

Årsaker til sløsing av ressurser i dagens lineære modell kan være ting som:

  1. produktets design som gjør det vanskelig å gjenvinne materiale
  2. produktet har kort livssyklus. Salg av nye enheter står i fokus og forbrukerne kjøper nye produkter istedenfor å reparere det de har.
  3. Lite fokus på hva som skjer med produktet etter salget. Det vil si at bedriftene ikke tenker på hva som skjer med produktet når det blir kastet. Dette fører til at man mister komponenter, materialer og gjenbruksmarkedet (som er et voksende marked i dagens samfunn)
www.tise.com

Sirkulær økonomi?

Den sirkulære modellen har et vesentlig annerledes mål. Fokuset er nemlig å beholde bruksverdien til produktet. Bruksverdien skal vare så lenge som mulig og være så høy som mulig. En sirkulær modell forsøker å holde ressursene i verdikjeden. Det vil si at ingen ressurser blir kastet eller forsvinner ut av verdikjeden. Levetiden til produktet øker. Det reduseres antall produkter og ressurser i omløpet. Det vil selvsagt være avfall i en sirkulær forretningsmodell også, men avfallet vil være betydelig mindre.

SirkulærØkonomiNy
https://arim.no/meldingar/2015/%C3%A5rsmelding/strategi-og-utvikling/%C3%A5rim—ein-del-av-den-sirkul%C3%A6re-%C3%B8konomien

Hvorfor er de sirkulære forretningsmodeller å regne som fremtiden?

Det er store drivere bak dette. Sirkulære forretningsmodeller skaper nemlig en mulighet for lønnsomhet og bærekraft. Bærekraft har større og større rolle når det kommer til innovasjon. Det har blitt stort fokus på den bærekraftige utviklingen og forbrukerne stiller stadig strengere krav til bedriftene. Bevisstheten rundt dette gjør at bedriftene i større grad må tenke nytt rundt produksjon og markedsføring.  

Kundeverdien endrer seg og forbrukerne er åpne for nye måter for å få tilgang til verdi. Gode eksempler er f.eks. «Nabohjelp» som innebærer at man deler og låner bort. Teknologien er også en stor bidragsyter til sirkulær økonomi. Det kommer stadig ut ny teknologi som gjør det enklere og billigere å levere bærekraftig kundeverdi.

Bilderesultater for nabohjelp
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.obos.nabohjelp&hl=no

Et godt eksempel på en bidragsyter, Tise?

Tise er en gjenbruksapp. Appen ved første blikk fort ha likhetstrekk med finn.no og Instagram. er salg av brukte klær, interiør og lignende. Det er nemlig slik at hver nordmann kvitter seg med ca. 13 kilo tekstiler i året. Dette ville gründerne Eirik Frøyland Rime og Axel Franck Næss gjøre noe med. Appen har som hensikt i å få flere nordmenn til å selge brukt slik at enda flere produkter ender opp i «gjenbrukssirkelen» / den sirkulære økonomien.

www.tise.com

Appen har hatt stor suksess og det er ca. 270 000 nordmenn som bruker appen for å selge bort ting de ikke lenger trenger. Det er slik at den største miljøpåvirkningen fra klær skjer nå de produseres. Produksjonen av tekstiler krever også store menger vann og utslippet fra produksjonen forurenser vannkvaliteten i området det produseres.

Tise produserer ikke tingene som blir solgt via deres app
selv, så det er vesentlig enklere for Tise å være enn bidragsyter enn for en
stor tekstilprodusent. Men man skal likevel sette stor pris på intensjonen og
motivasjonen bak appen. Dette er et skritt i riktig retning for fremtidens
forretninger.

Til slutt!

Som vanlig legger jeg til en video til slutt for å
oppsummere essensen i hva vi har pratet om. Under finner du en video som viser
deg lineær og sirkulær økonomi og hva forskjellen er.

En veldig informativ video! Det var det for denne gang, jeg
håper at du fortsetter å lære nye ting slik som jeg gjør.

Vi blogges igjen neste uke!

-David Høiseth

Kilder som ble brukt:

TISE – https://www.redbull.com/no-no/m%C3%B8t-gr%C3%BCnderne-bak-tise-gjenbruks-app

SIRKULÆR VS LINEÆR – https://sprint.no/artikler/sirkulaere-forretningsmodeller-baerekraftig-og-lonnsom-innovasjon

SIRKULÆR ØKONOMI – https://www.ragnsells.no/om-oss/sirkular-okonomi/?gclid=Cj0KCQiAkePyBRCEARIsAMy5ScvlS0w-wu9yp8H1C6Hfe51LgiMkhpfu-zpPwQHipeJpul8jU8qlfSgaAv3FEALw_wcB

DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN – https://arim.no/meldingar/2015/%C3%A5rsmelding/strategi-og-utvikling/%C3%A5rim—ein-del-av-den-sirkul%C3%A6re-%C3%B8konomien

TISE – https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/tise

TISE – www.tise.com