Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Rekruttering har alltid vært noe jeg har interessert meg for, og det er nok hovedgrunnen til at jeg ville studere HR. Gjennom studiet har vi alltid fått høre at fremtidens jobbmarked vil endre seg drastisk i årene framover, og at store deler av den arbeidshverdagen vi har i dag vil gå gjennom store endringer. Dette gjelder også når det kommer til rekruttering av personell.

Ved første øyekast kan det virke som at digital markedsføring og HR/rekruttering ikke er en veldig god match, men det som er viktig å tenke på er at alt kommer til å bli digitalt i fremtiden, og det vil da være lurt å vite hvor viktig det digitale vil bli.

For en ukes tid siden var vi på klassetur til Dublin hvor vi besøkte blant annet Google. Her kom jeg i prat med guiden vår som var fra Norge og jobbet inn mot det Norske markedet i Google. Han pratet om hvordan han ble rekruttert til Google. Han ble tipset om jobben via noen han hadde studert med som allerede jobbet der, og under rekrutteringsprosessen ble han testet på hvor smart han var, en slags IQ-test. Han ble også testet på hvor flink leder han var, og på noe som de kaller Googlenes, en slags x-faktor. Dette er de kvaliteteneGoogle verdsetter høyest når de skal ansette. De ser ikke på CV, karakterkort eller om du har en bachelor eller en master. I 2013 sluttet Google å bruke vanlige rekrutteringskanaler som de fleste gjør i dag, og bruker heller en slik metode for å finne de riktige kandidatene.

Rekruttering er en svært utfordrende oppgave, spesielt nå som arbeidsmarkedet og kompetansebehovene endrer seg utrolig raskt. Automatisering og digitalisering påvirker arbeidshverdagen, og det blir mange flere om beinet nå enn tidligere. Derfor er det svært viktig å få tak i de riktige folkene til de riktige stillingene. Feilansettelser er dyrt og tidkrevende, og kan være utslagsgivende for arbeidsgiverne.