admin mars 5, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Av Ole Martin Johansen

I dette blogginnlegget kommer jeg til å fortelle litt om mine opplevelser knyttet til å ha en fulltidsjobb samtidig som jeg studerer på heltid. 

Jeg begynte på Høyskolen Kristiania høsten 2017. Jeg valgte linjen som heter økonomi og ledelse. Det jeg ikke visste når jeg søkte meg inn på skolen var at jeg skulle få tilbud om en fulltidsjobb samtidig som jeg begynte å studier. Etter mange års erfaring med forskjellige verv i Fremskrittspartiets Ungdom fikk jeg i august 2017 tilbud om å bli rådgiver på heltid. Det var en unik sjanse jeg ikke kunne si nei til. I dag, litt over halvannet år etter, er jeg fortsatt ansatt som rådgiver og jeg har kommet meg gjennom over halvparten av studiene. 

Jeg skal være den første til å innrømme at jeg burde ha vært mer på skolen. Det er bare å spørre de jeg går i klasse med hvor ofte de ser meg. Det er ikke ofte, og som regel kun på sosiale sammenkomster etter jobb og skole. Men på tross av at jeg er veldig lite på skolen har jeg kommet meg gjennom studiene hittil med full progresjon. Det krever at man setter av mye tid i forkant av eksamen til å øve, noe jeg har gjort etter jobb. Det fungerer greit for meg, men jeg har full forståelse for at det ikke passer alle. 

Når det er sagt så har jeg ikke de beste karakterene, men jeg håper og tror at en fremtidig arbeidsgiver vil se bort fra karakterene når de ser at jeg har hatt full studieprogresjon samtidig som jeg har vært i full jobb. Jeg tror at det vil se positivt ut på CV’en og veie i min favør når jeg en gang i fremtiden skal på jakt i arbeidsmarkedet. 

I mitt første semester hadde Høyskolen Kristiania et prøveprosjekt der samtlige forelesninger i et gitt fag ble filmet og lagt ut for studentene. Det var svært positivt for min del ettersom jeg da kunne følge med på lik linje med alle de andre. Jeg kunne se på forelesningene etter jobb, noe jeg i dag ikke får gjort i noen fag. Den største utfordringen for meg i dag er derfor at jeg ikke får med meg hva som vil bli vektlagt på eksamen, og hva som er viktig i forelesningene. 

Min bønn til Høyskolen Kristiania er at alle forelesninger i samtlige fag blir filmet og lagt ut på nett. Det vil uten tvil gjøre min hverdag mye lettere, samtidig som det uten tvil ser bra ut for skolen at jeg som student har gjort det bra på skolen samtidig som jeg har hatt full jobb. Dette er fremtiden, og Høyskolen Kristiania bør ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir. 

Lik og del