dleg april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Tema for dette blogg innlegg så skal vi diskutere om blockchain, hva dette er og hvordan dette fungerer? Dere har kanskje hørt om blockchain men vet ikke hva det er eller vet hva det er men, vet ikke hva det heter.

Blockchains er en i følge Wikipedia en dynamisk og distribuert database for bokføring hvor hver node, ved hjelp av kryptografi, automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene. Dette vil si at det finnes en ny teknologi som er hemmeligheten av forsyningskjedene.

Dette er et komplisert tema å forklare så vi kan se på dette bilde under og en video der det forklares bedre.

https://medium.com/@rakeshkumar_64243/top-7-blockchain-technology-trends-to-watch-in-2019-b3af98dea6f3

https://www.youtube.com/watch?v=SSo_EIwHSd4

Er Blockchain bra?

Ja, det er det fordi her kan informasjoner som blir lagt inn ikke endres og trenger ikke å stole på noen. Forbrukerne vil ha trygt sted å betale og da er det greit å lage en produktetlivssyklus. Det som også er så bra med dette er at den kan hjelpe GPS-dataer, spore opp reiser og man kan spore pakker eller koder.

Nå tenker dere siden at det er så bra hvorfor brukes ikke dette mer? Det finnes ikke noe forklaring på hvorfor, men jeg kan tenke at det er på grunn av hvis man bruker blockchain så kan man se alle ledd som blir brukt kronologisk rekkefølge under prosessen av varen (sending).

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Blokkjede

Nygaard, Arne. 2019. Grønn markedsføringsledelse, Om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. 1.utg. Bergen: Fagbokforklaget Vigmostag og Bjørke AS.