sofiaamalieb mars 14, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

GDPR for dummies- video 
25.mai 2018 trer i kraft nye personvernsregler som skal gi bedre kontroll på personopplysningene våre. Disse reglene gjelder alle bedrifter som selger varer og tjenester i EU. Det kan være vanskelig å forstå hva dette innebærer og hvordan dette vil påvirke deg, derfor har jeg og Kristin Berge laget en kort video der vi enkelt forklarer hva GDPR er:

Kilder:

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/forordningen/punktliste-til-ny-forordning_web.pdf

https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/personvern-for-dummies/

Introduction to General Data Protection Regulation(GDPR):