marthekvaerner mars 12, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er GDPR?
25. Mai 2018 trer den nye personvernforordningen GDPR i kraft. GDPR står for General Data Protection Regulation, og er regler for personvern og personopplysninger som er fastsatt av EU. GDPR vil gjelde i hele EU og blir norsk lov i mai 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Fredag 9. Mars var jeg hos Increo på deres arrangement #digitalfredag. Der fikk vi høre Bjørn Ofstad fra Deloitte snakke om personvern og GDPR.

Formålet med GDPR er å sørge for god beskyttelse av personopplysninger, samtidig som personopplysninger skal kunne utveksles fritt innenfor EU. En personopplysning er alt av informasjon som kan knyttes til en person. Hvis man ikke forholder seg til de nye personvernreglene kan man få bøter på opp til 20 millioner Euro eller 4% av virksomhetens globale årlige omsetning. Derfor er det viktig å vite hva GDPR innebærer.

De nye reglene vil gi forbrukerne større kontroll over sine egne personopplysninger. For å kunne hente inn informasjon om brukerne, må man ha samtykke fra hver enkelt bruker. Forbrukeren må enkelt kunne forstå hva man gir samtykke til, og kan når som helst trekke det tilbake. Samtykket må være frivillig, tydelig og aktivt.

Under er en video fra EU som forklarer hva GDPR er:

Hvordan påvirker det markedsføring?
Som markedsfører er det viktig å ha kontroll på GDPR og man må vite hva man kan og ikke kan gjøre. Man kan ikke sende reklame til en kunde hvis de ikke har bekreftet av de vil bli kontaktet. For å kunne sende nyhetsbrev og annen reklame på epost, må kunden samtykke til dette. Man kan ikke anta at kunder vil ha nyhetsbrev når de registrerer seg, det er noe kundene aktivt må si ja til.

Innføringen av GDPR skal gjøre det enklere for enkeltpersoner å få mer kontroll over hvordan dataene blir samlet inn og brukt. Det blir mulig å få tilgang til dataene, og man har også rett til å bli glemt. Unøyaktige eller utdaterte opplysninger skal kunne fjernes. Som markedsfører blir det ditt ansvar å sørge for at kundene enkelt kan få tilgang til dataene sine og fjerne samtykke til bruk. Det kan være så enkelt som å legge ved en link i en epost, der brukerne kan trykke for å avslutte abonnementet på et nyhetsbrev.

GDPR skal hindre markedsførere i å samle inn mer informasjon enn det man faktisk trenger. Man må juridisk begrunne at man trenger alle opplysninger man samler inn. Det betyr at man må fokusere på de dataene man trenger, og unngå å samle unødvendig informasjon.

Det kan virke skremmende og mye å sette seg inn i, men GDPR kan være en mulighet for markedsførere til å skape målrettede kampanjer mot kunder som er engasjerte og ønsker informasjon. Som bedrift er det viktig å ha kontroll på dataene sine. Når man kjenner kundene og deres behov, kan man lettere tilpasse seg. Dermed kan man tilfredsstille kundene og skape konkurransefortrinn.

 

Kilder:
– https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/aug/forslag-til-personvernforordning/id2433856/
– http://frontcore.com/blogg/hva-er-gdpr-og-hva-betyr-gdpr-for-din-bedrift/
– http://fagpressen.no/aktuelt/dette-betyr-gdpr-deg
– https://www.superoffice.com/blog/gdpr-marketing/
– Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XVBHishpew8