fredrikkelinnea January 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Personvernforordningen, bedre kjent som GDPR (General Data Protection Regulation), trådte i kraft den 25. mai 2018 og skapte stor ståhei for store, så vel som små, bedrifter. Vi, som forbrukere, merket det gjerne i form av at mailer fra forskjellige bedrifter der vi ble bedt om vårt samtykke til oppdaterte lovgivningen. Samtidig er det ikke til å komme unna at hver gang vi klikker oss inn på en ny nettside må vi, før vi kan foreta oss noe annet, trykke «godkjenn» i et eget felt (uten og antakeligvis tenke stort mye mer over hva vi egentlig godkjenner).

Fra et digitalt markedsføringsperspektiv er GDPR interessant fordi lovgivningen blant annet legger sterke føringer for hvordan bedrifter samler inn dataopplysninger om enkeltindivider, og hvilke opplysninger de samler inn – opplysninger som gjerne brukes til å lage en digital profil som senere kan benyttes til direkte markedsføringsformål. Om nettopp profilering og GDPR skriver datatilsynet at:

«Du får blant annet rett til å motsette deg profilering begått av offentlige myndigheter, og til å motsette deg profilering for direkte markedsføring.»

Til tross for denne «retten» kan det fortsatt være skremmende å oppdage hvor mye digitale annonsører vet om nettopp deg og dine vaner. Datatilsynet skriver også, om det digitale annonsemarkedet i Norge, at:

«i gjennomsnitt 43 ulike selskap er inne på norske nettaviser og registrerer hva vi gjør. Mellom 100 og 200 informasjonskapsler ble plassert på vår nettleser ved besøk på forsiden til seks norske aviser»

For meg personlig, som forhåpentligvis skal jobbe med digital markedsføring i fremtiden, reiser dette et etisk dilemma; er det etisk forsvarlig av meg å målrette markedsføring mot enkeltindivider som antakeligvis ikke aner hvilken informasjon jeg besitter om nettopp dem? Vi har blant annet sett fra presidentvalget i USA at profilering og personopplysninger kan bli brukt med særdeles uetiske hensikter. Personlig stiller jeg meg derfor helt og holdent bak datatilsynets anbefaling:

«Markedsførere må gi informasjon til den enkelte når vedkommende blir eksponert for individuelt tilpasset reklame ved hjelp av en eller annen form for personprofil. Åpenhet er ikke bare er krav i lovgivning, men dreier seg dypest sett om å respektere de menneskene man så gjerne vil nå. Respekter dem ved å si fra hvorfor de fikk akkurat den reklamen»