Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Personvernforordringen eller The General Data Protection Regulation (GDPR som det er forkortet på engelsk) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. EU´s forordning blir norsk lov i 2018 og trer i kraft den 25. mai. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter…   …