Mia Marie mars 10, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi er nå i gang med å lære om Sosial kommunikasjon innenfor digital markedsføring. Og med det har vi fått oppgave av foreleser, Cecilie Staude, om å finne et produkt eller organisasjon som jobber for å være mer bærekraftige og lage en kommunikasjonsplan for det vi har valgt oss ut. Det er ingen tvil om at flere bedrifter og organisasjoner er nødt til å jobbe målrettet for å bli mer bærekraftige i fremtiden, for at jorda skal være et sted å leve. Med det har vi (Mia og Henriette) valgt et spesielt og unikt produkt som går under navn “Sjøløve plastfangst”, og i dette innlegget skal vi skrive litt mer om produktet og knytte det opp til FN’s bærekraftsmål.

Sjøløve Plastfangst

Sjøløve Plastfangst samler, bearbeider og produserer produkter av plast som de selv fanger opp fra havet. Inge Kvivik er mannen som står bak ideen om å lage disse produktene, Kivik er klar på at plast er skadelig for naturen og at den bør bevares på et sikkert sted, altså i hjemmene våres. Han lager og selger blant annet fine vaser av plast som han selv har fanget opp fra sjøen. Han slår dermed to fluer i en smekk, ved å rydde havet for plast, for og så resirkulerer det. Det produktet vi har valgt å fokusere på går under navn RUR Barnacel modulvase.

Bilde hentet fra https://xn--sjlve-wuab.no/

I tillegg til at Kivik rydder strendene for plast og lager unike produkter, har han et stort ønske om å få til en plast kamp. Der vil han ta med flere, blant annet skoleklasser til å rydde strendene og la dem lage deres eget produkt med plasten dem samler inn. 

FN’s bærekraftsmål 

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030«.

I 2015 ble bærekraftsmålene vedtatt av FNs generalforsamling. Bærekraftsmålene består av 17 mål, hvor alle målene består av tre dimensjoner. For at det i det hele tatt skal kunne være et bærekraftsmål må sosiale forhold, miljø og klima og økonomi være tilstede. På sikt er målet å utrydde ekstrem fattigdom, sikre en inkluderende bærekraftig utvikling og fremme velferd, fred og rettferdighet for alle.

Bilde hentet fra https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FNs-baerekraftsmaal

Om FNs bærekraftsmål skal realiseres innen 2030 må tiltak settes i gang, det må handles. Flere er skeptiske, målene er omfattende, store og tidkrevende, men man ser også at bærekraftsmålene samler et mangfold som jobber sammen om dette globale prosjektet. Det gjenstår å se om målene realiseres innen tidsfristen, det får vi først vite i 2030. 

Hvilke bærekraftsmål jobber Sjøløve mot?

Visste du at 8 millioner tonn plast havner i havet hvert eneste år? Det er helt vanvittig mye plast som truer dyrelivet og ikke minst klimaet i havet. Ikke bare er det en trussel for dyreliv og klimaet i havet, men også for oss mennesker med tanke på at hvis fisk og skalldyr før. Da vil en matressurs forsvinne i tillegg til at millioner av arbeidsplasser vil forsvinne.

Bærekraftsmål 14: Liv under vann

Bilde hentet fra
https://miljoagentene.no/verden/barekraftsmal-14-liv-under-vann-article6309-576.html

Hovedmålet i bærekraftsmål 14 er å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Det vil si at vi er nødt til å bevare havet på best mulig måte, altså unngå overfisking og kaste plast i havet. Vi mennesker er såpass avhengig av havet, da over halvparten av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. 

Grunnen til at vi har valgt å bruke bærekraftsmål 14 er på grunn av all plasten som havner i havet. Sjøløve jobber med å rydde strendene og havet for plast, samtidig som plasten blir resirkulert til noe du kan bruke hjemme som interiør. Plasten som ikke kan brukes til å smeltes om til vaser og annet blir resirkulert.

/Mia og Henriette