Jorunn mai 20, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forhold til den siste eksamen jeg holder på med samarbeider jeg med Emeline B. Larsen. Vi trenger trafikk på bloggen og derfor poster jeg et gjesteinnlegg fra hennes blogg

————————————————————————————

Hvordan sette de beste målene for å skape de beste resultatene? I dette innlegget ønsker jeg å gi deg konkrete verktøy som kan hjelpe deg og din bedrift til å øke din sosiale valuta og ditt digitale rykte.

Hentet fra: pixabay.com

«Mål er definert som et forestillingsbilde av ønsket sluttresultat» (estudie.no). Mål skal innebære en løsning på problemet som skal løses. Ser du ikke noe problem å løse, har du trolig ikke noe betydelig inntjeningspotensial»

POST-modellen er et strategisk rammeverk som hjelper deg til å lage en god plan for din virksomhets bruk av sosiale medier. Modellen ble først presentert i boken Groundswell (2011) som en metode for å organisere People (P), Objectives (O), Strategy (S) og Technology (T) i egen bedrift. Objective (O) i POST-modellen handler om at du må bestemme deg for hva du ønsker å oppnå ved bruk av sosiale medier. Det handler om å sette gode mål.

Hentet fra: socialmediamodellen.nl

Hvorfor setter vi mål?

De fleste bedrifter og organisasjoner har klare mål for hva de vil oppnå. Målet handler som regel om å få mennesker til å handle på en bestemt måte, enten de er forbrukere, aksjonærer, medlemmer eller politikere. Derfor må markedsføringen starte med å avklare hva kommunikasjonen skal bidra til å oppnå.

 

Et verktøy for å sette gode mål er SMART-modellen:

SMART-modellen er en forkortelse for fem ord som skal hjelpe deg til å sette de beste målene. For å skape gode sosiale mål bør derfor målene være:

Spesifikke – så presise som mulig.
Målbare – må kunne måles over tid. Eks: kvartalvis.
Attraktive – la målene bli så motiverende som mulig!
Realistiske – la det være mulig å oppnå til slutt.
Tidsbestemte – sett en frist for å ha noe å jobbe mot.

«Bedriften skal øke omsetningen» eller «I løpet av de neste 6 mnd skal bedriften øke total omsetning med 5%». Hva lyder best? Dette er et godt eksempel på et godt og et dårlig mål. Her er det siste alternativet best, da det både er spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt.

 

Hva skjer hvis vi ikke setter mål?

Uten mål er det lett å miste fokus og retning. Det blir vanskelig for alle parter å vite hvor man skal gå og hvordan man kommer dit. Det er også vanskeligere å «tenke likt» som bedrift. Tidligere har jeg introdusert et system for gjennomføring kalt OKR. Dette er en måte å holde styr på de felles målene for bedriften og hele tiden være oppdatert på fremgangen.

Målene er virksomhetens viktigste styringsverktøy som all innsats og alle resultater måles mot. Uten mål kan ikke arbeid måles. Mål er det som gir arbeidet mening og innhold. Et arbeid uten mål finner de fleste meningsløst og lite motiverende.

 

Så: hva er gode mål i sosiale medier?

Ved å sette SMARTE mål kan du og din bedrift kunne oppleve en forandring. Forandring i form av økt synlighet, mindre transaksjonskostnader og mer effektivitet og produktivitet i bedriften. Ved å ta i bruk OKR eller SMART-modellen blir det lettere å ha oversikt over hvor man er og derfor stadig nå nye høyder. Ved å bevisst bruke disse metodene tror jeg også at man kan oppnå god effekt i de ulike sosiale kanalene.

Hentet fra: stalelindblad.no

Modellen vist ovenfor av Ståle Lindblad viser at det faktisk er dokumentert effekt på en merkevare, eksempelvis ved å poste et innlegg i sosiale medier. Han viser oss hvordan man enklest mulig setter riktige mål, ved å definere dem i fem ulike nivåer. Et reelt forretningsmål bør være på nivå 4 eller 5. Nivåene 1 til 3 egner seg kun som delmål eller indikatorer. Modellen kan brukes på alle markedsaktiviteter, ikke bare i sosiale medier.

I stor grad i dag bør mål defineres med utgangspunkt i hva slags type handling du ønsker at innholdet skal bidra til (call-to-action). Fokuset bør ligge på hvordan budskapene formuleres når innhold publiseres på sosiale medier. Delevennlig innhold skaper gevinster i form av spredning. Her er de fem nivåene for mål:

 1. Synlighet – ikke egnet som hovedmål i sosiale medier.
 2. Oppmerksomhet – litt bedre, får med budskap men fører ikke til endret atferd. Poster med mindre likes gir mer klikk, og poster med mange likes gir mindre klikk.
 3. Engasjement – klikker på bilde, ser video og liker den, river annonsen fra avisen. Nærmer oss noe, men er fortsatt ikke et tegn på at de blir kunde og at det skaper til verdiskapning.
 4. Interaksjon – kan påvirke at det skjer verdiskapning, først her egner det seg til hovedmål.
 5. Transaksjon – dette er det beste og vanskeligste. Her gjennomfører kunden en transaksjon.

 

Vil du ha gode resultater må du sette gode mål. Det er mindre vanskelig å sette gode mål hvis du:

 1. Starter med målet og målekriteriene
  Sett mål og målekriterier først, og planlegg aktivitetene rundt disse
 2. Sett ordentlige mål
  Hovedmål i sosiale medier skal direkte eller indirekte bidra til at virksomheten når dine hovedmål
 3. Det er bedre å måle et bra mål 70% riktig, enn å velge dårlige mål du kan måle med 100% nøyaktighet

Kilde: http://www.stalelindblad.no/2015/10/sett-riktige-mal-i-sosiale-medier/ 

Hentet fra: pixabay.com

Jeg ønsker å avslutte med eksempler på «problemer» som sosiale medier kan løse:

  • SoMe kan øke trafikk til nettside/landingsside
  • Effektiviserer kundeservice
  • Generer flere leads
  • Setter agenda med egne saker/påvirke interessenter
  • Øker verdien av kunder – involvere i prosesser
  • Rekrutterer mer kvalifiserte medarbeidere
  • Blir mer synlig i offentlig debatt
  • Kontinuerlig læring
  • Økt samhandling internt

Hvor viktig er det å være bevisst på å sette gode mål?

Det er svært viktig å være bevisst på å sette gode mål i sosiale medier. Dette kan være med å forme dine kunderelasjoner og få kunden til å velge å handle hos akkurat degEn god modell som viser dette er modellen under. Denne modellen viser kundens reise fra oppmerksomhet til kjøp:

I dette innlegget har jeg bevisst valgt å skrive om sosiale medier som én generell kanal. Men jeg tror at hver bedrift burde analysere hvor de ønsker å være, for å få best resultater. Eksempelvis: et populært klesmerke har en større fordel av å være synlig på Instagram, fremfor Twitter. Det er fordi Instagram er en visuell plattform som gjør det mulig å dele bilder og videosnutter. Sammenlignet med Twitter som bare kan poste ca 200 tegn med et bilde holder ikke dette mål for et klesmerke.

Takk til foreleser i Sosial Kommunikasjon: Cecilie Staude for god læring og ny kunnskap. Og takk til Beate Sæther for veiledning underveis.

 

 

Litteraturliste:

Charlene Li, Josh Bernoff, (2011), Groundswell, Expanded and Revised Edition: Winning in a World Transformed by Social Technologies.

Ledernytt´s tanker om SMART-modellen: https://www.ledernytt.no/suksesskriterier-for-aa-naa-maal.4785617-112537.html

Lindblad om Måling av resultat i sosiale medier: http://www.stalelindblad.no/2013/12/maling-av-resultater-i-sosiale-medier/

 

LINK TIL DETTE INNLEGGET – https://www.emelinebraatlundlarsen.no/2019/04/10/hva-er-gode-mal-i-sosiale-medier/