tangen februar 5, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Utviklingen av IKT har for en lang
tid preget næringslivet og industriproduksjonen på et høyt nivå. Industrielle
prosesserer begynte å bli mer og mer automatisert siden den første industrielle
revolusjonen. Det automatisering dreier seg om er forskjellige måter til å få
diverse ting til å fungere uten eller med liten grad av menneskelig
medvirkning. Det er viktig å oppnå mer nøyaktighet og bedre kvalitet i
produksjon enn det et menneske klarer i en tilvirkningsprosess som ofte er
preget av høy hastighet (Amdam m.fl. 2007).

På 1960-tallet og fremover så ble
elektronikk og data introdusert og eksponert mer. Med dette så ble kommunikasjon
forbedret og har ført til at næringslivet har muligheten til å organisere seg
på en bedre og lettere måte, som for eksempel at det er lettere å kommunisere
og samarbeide over lengre avstander. Utviklingen av IKT-basert næringsliv og
utviklingen av den internasjonale markedsøkonomien drar begge i den samme
retningen, i retningen mot en global økonomi.

Foto: https://www.pexels.com royalty free bilder.

Det siste tiåret har det vært en
stor vekst i globale foretak. En økt maktkonsentrasjon i større konserner med
omsetningsvolum som overgår bruttonasjonalproduktet i en rekke statsdannelser.
Selv om det er en mer enhetlig verdensøkonomi i år 200 enn i forrige århundre,
så er det fortsatt noen land og regioner som er mer viktig enn andre i det
globale systemet, og som i mindre grad er dermed sårbare for uro. I denne
sammenhengen så har USA en meget sterk posisjon. Den gamle globale alderen var
for det meste dominert i Europa og USA, men i nyere tider så har det spredt seg
lengre rundt i verden. Dette er på grunn av politisk vilje og avtaler (Amdam
m.fl. 2007).

”Globaliseringen blir en
nykolonialisme som skapes gjennom en ”de facto” Morgenthau-plan: En koloni er
grunnleggende sett et land som kun får lov å produsere råvarer” (Reinert, 2008,
187). I mer moderne tid, står vi ovenfor problemer som ikke oppsto tidligere.
Det er nå mye vanskeligere å reprodusere industrielle ting. Selv om dagens
ideologi må vike for forferdelse over de økonomiske forbrytelsene som har blitt
gjort i globaliseringens navn, i deler av verdens økonomiske periferi, denne
reverseringen av prosessene er nå mye vanskeligere enn det var i 1947 (Reinert
2008).

Med globalisering og kontakt med verden, er det mye lettere å kommunisere når det gjelder hva som helst og med et marked så har du mulighet til å tjene store penger ved å selge landets ressurser til andre land. For eksempel Norge som selger olje og nå har mulighet til å gi alle statsborgere sosiale ordninger og helseforsikring. Hvis en norsk statsborger blir skadet så har personen alltid en sykeseng klar.

Kilder:

Reinert, Erik S.2004. Global økonomi. Oslo: Spartacus forlag. ISBN: 8243003312. Kapittel 1. Innledning (35 sider). Tilgjengelig som e-bok via Spartacus forlag.

Amdam, Rolv Petter, Haakon Gran, Svein Olav Hansen og Knut Sogner.
2005. Markedsøkonomiens utvikling. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget.