Marius Vestlien Hansen juni 27, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget tar jeg for meg Google Ads sitt nye kampanje- og annonseformat Performance Max. Dette formatet har vært aktivt en stund, men nå begynner Google å tvangskonvertere blant annet Smart-Shopping kampanjer over til Performance Max kampanjer (heretter kalt Pmax) allerede 30. juni. Av den grunn ønsker jeg å fortelle om formatet samt mine egne erfaringer så langt.

Jeg satte opp min første Performance Max kampanje allerede i overgangen fra mars til april, og har derfor blitt godt kjent med de ulike gradene av Pmax som kan opprettes, hvordan man kan analysere kampanjen og ikke minst optimaliseringsmulighetene. Jeg skal først ta dere gjennom oppsett, og deretter fortelle om hvilke erfaringer jeg har gjort meg de siste månedene.

Google Performance Max som kampanjemål
Slik ser valget ut når du velger kampanjemål

Du kan lese mer om Performance Max på Google sine hjelpesider.

Oppsett av Performance Max

Kampanjemål

Pmax settes opp som en helt vanlig kampanje, og det er derfor ikke nødvendig å gå i dybden på dette før vi kommer på elementgruppe-nivå. Budgivningen settes også opp som man normalt ville gjort. Selv tester jeg ut alt fra 100 kroner til 1 000 kroner per dag på ulike kontoer. De laveste budsjettene kjører jeg for B2B-bedrifter med begrensede markedsføringsbudsjetter, og som test for å se hvordan Performance Max kan hjelpe til med økt trafikk og konverteringer. De høyeste budsjettene tester jeg ut på nettbutikker med høyere markedsføringsbudsjetter (noe som i seg selv er ganske naturlig).

Elementgrupper

Med Pmax har man ikke annonsegrupper og annonser slik man ville hatt i en tradisjonell kampanje. Derimot har man som nevnt tidligere, elementgrupper bestående av ulike innholdselementer. Her velger man å legge inn opp til 20 bilder, opp til 5 logoer og eventuelt opp til 5 videoer. Vær obs på at dersom man ikke legger inn video, så har ikke dagens oppsett samme alternativ som banner-/displayannonser har hvor man kan slå av funksjonen hvor Google generer video automatisk. Google vil derfor generere en automatisk video basert på bilder og overskrifter.

I elementgruppen kan man videre legge opp opptil 5 overksrifter á 30 tegn, 5 lange overskrifter á 90 tegn og 5 overskrifter á 1 x 60 tegn og 4 x 90 tegn. Deretter velger man en handlingsfremmende oppfordring som er valgt til default automatisk, etterfulgt av bedriftsnavn. På samme side kan man endre visningsbanen for URL og lage målgruppesignaler.

Ulike grader Performance Max

Det finnes 2 ulike grader av Pmax. Den ene er en lite-versjon hvor man ikke har eller velger å legge til en shoppingfeed. Da blir det bare vanlig søk-, Youtube- og bannerannonser, men Pmax vil regulere alt som en smart-kampanje. Den andre graden er hvor man legger inn shopping-feed, og da vil Google generere søk-,shopping-, Youtube- og bannerannonser.

Som jeg tidligere var inne på vil Google generere videoannonser til å vise på Youtube selv om du velger å ikke legge inn video i elementgruppen. Dette burde man være obs på da ofte ser noe billig ut… Det er med andre ord ikke alle merkevarer dette er like heldig for. Problemet kan løses veldig enkelt. Så snart videoen er generert, kan man fjerne den, og da vil ikke annonsene lenger vises på Youtube.

Mine erfaringer med Performance Max

Som nevnt innledningsvis har jeg gjort ulike erfaringer, samtidig som jeg har testet ut ulike typer Pmax og skalert budsjetter opp og ned for best mulig performance.

Én ting som er verdt å merke, er at Performance Max tar 1-2 måneder å optimalisere, avhengig av hvor mye data den får inn på denne tiden. Jeg har testet ut noen hypoteser som mest sannsynligvis bli besvart til høsten, men jeg har en teori om at Performance Max er bygd på samme algoritmer som Smart-Shopping, som også bruker måneder på å optimalisere seg. Pmax trenger mye data for å bli god, og det er derfor lurt å supplementere med ordinære søkeordsannonser før man stoler 100% på at Pmax gjør en resultat- og kostnadseffektiv jobb før den har fått nok data.

En annen bemerkning, som jeg håper Google ønsker å forbedre er analyseringen av elementgruppene. Per i dag kan man ikke se hvilket søkeord som har gjort det bra/dårlig i søk, og man kan heller ikke se og bestemme plasseringene for display.. Annonsene lever ganske fritt. Det man kan kan analysere er de enkelte innholdselementene, og populære elementkombinasjoner som gjør det best.

Innholdselementer og kombinasjoner – Performance Max

Performance Max har mye å gå på, og jeg tror at Google har mange oppdateringer på lur som kommer utover høsten en gang. Det blir spennende å se når Google nå tvinger over Smart-Shopping annonser til Performance Max. Følg med for oppdateringer!

Har du ikke lest innlegget om responsive søkeordsannonser? 30. juni forsvinner muligheten til å opprette og endre vanlige søkeordsannonser, og det samme gjør muligheten for å opprette og endre tekstutvidelser. Les mer om hvordan man kan opprette og optimalisere responsive søkeordsannonser her.

Dette innlegget kommer til å oppdateres utover høsten med påfyll av erfaringer og innsikt i Performance Max-kampanjen. Trenger du hjelp med markedsføringen? Ta kontakt for en uformell og lærerik prat.

Innlegget Google Ads Performance Max dukket først opp på Marius Vestlien Hansen.