Sindre Borseth February 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Arne Krokan har gjennom sin forelesningsplan i Digital Markedsføring anbefalt å ta et kurs i Google Power Search. Grunnen til at han ønsker dette er fordi nettsider som er linket sammen med andre blir oftere prioritert når du søker på noe på Google.

Google er nåtidens leksikon. Her finner vi alt vi trenger av informasjon og mye mer. For å lære meg hvordan jeg skal bruke Google mest effektivt har jeg nå tatt dette kurset. Kurset består av 6 faser, men en prøve midt i kurset og en avsluttende prøve. Etter hver fase er det øvingsoppgaver som skal besvares. Hele kurset er tidkrevende, men svært nyttig om man ønsker å bli en bedre Googlesøker. Deler av kurset har nok de fleste aktive Googlesøkere god kontroll på, men noe var nytt. Her er mine tips om ting jeg aldri har tenkt over når jeg tidligere brukte Google

1.Søke i teksten

Ved å benytte seg av ctrl og F på pc eller cmd og F på mac
vil man få opp et søkefelt. I dette søkefeltet kan du skrive inn et søkeord du
vil søke på i denne teksten. Du kan prøve i denne teksten, med søkeordet Google,
og alle søkeordet Google vil bli markert flere steder i teksten.

2.Inkludere/ekskludere ord i søket

Søker du på «Donald» på Google vil du finne mye nyheter om Donald Trump. Var det kanskje Donald Duck du ønsket informasjon om, da kan du søke «Donald -Trump». Da ekskluderer du ordet «Trump» fra teksten. Kanskje var det informasjon om Donald Duck og Goofy i samme tekst du ønsket. Da kan du på «Donald Duck +Goofy». Da vil du kun få tekster hvor begge disse karakterene er nevnt.

3. Spesifiser søket ditt

Ønsker du å se bilder av Nikola Tesla, men er litt usikker
på fornavnet? Da kan du starte ned å søke på «Tesla». Da vil du finne mange
bilder av bilen Tesla. Videre kan du velge Innstillinger for søket og
markere for Ansikt. Da vil resultatene av søket bli det du ønsket.

4. Søke med bilde

Har du et bilde lagret som du ønsker mer informasjon om? Da
kan du legge dette bilde inn i søkefeltet. Dette gjør at Google kan finne
nettsider hvor dette bilder ligger lagret.

Ønsker du å lære mer om kurset ved hjelp av filmer og illustrerte forklaringer kan kurset tas HER