fredrikkelinnea februar 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ved sterk oppfordringen fra vår foreleser, Arne krokan, 1 første del av
digital markedsføring, har jeg nettopp gjennomført et kurs i Google Power search
(KILDE). Kurset viser oss og lærer oss hvordan vi kan søke mer effektivt og
bedre på google, slik at vi lettere finner akkurat det vi leter etter.

Google power search

Kurset består av 6 deler som tar for seg forskjellige måter man kan
effektivisere søkene man gjør på google. Hver del består av forskjellige temaer,
hvor man får en god beskrivelse av han som har laget kurset, Daniel Russel, på
video, eller skrift dersom man ønsker det. Etter hver del får man noen
praktiske oppgaver som man kan løse med det man har lært i de forskjellige
delene, før man går videre til neste del. Etter at jeg har fullført kurset
sitter jeg igjen med mange tips og triks som alle burde kunne når de skal gjøre
et søk på Google, dette vil jeg gå inn på videre i teksten.

Del 1

Første delen handler for det meste om en introduksjon om en grunnleggende
forståelse av hvordan google fungerer. Deretter går Daniel inn på hvordan man kan
bruke både bilder og farger til å konkretisere søkene sine. Dette kan man gjøre
ved å dra inn bilder i søkefeltet isteden for å skrive inn noe, noe som kan
spare mye tid, på å finne hvilke ord som kan vise det bildet man leter etter.
Dette tar oss videre til hvordan Daniel viste til hvordan ordene man velger å
bruke når man søker er relevant for det som kommer opp, og hvordan man kan
effektivisere søkene sine med å bruke de rette ordene. Et eksempel på dette er
at man for eksempel kan skrive in i søkefeltet; hva er klokken i London nå? Men
for å få samme informasjon kan man likeså skrive inn; tid London. Deretter går han
inn på noe vi sikkert alle er veldig kjent med fra før, nemlig hvordan man kan
søke etter ord inne på forskjellige sider ved å bruke «command» og «F». I den første
delen var jeg allerede ganske kjent med de forskjellige måtene å effektivisere
måten man søker på, så praksis oppgavene var veldig greie å utføre.

Del 2

Denne delen besto av å utforske noen av de forskjellige verktøyene
google har å tilby, og hvordan man kan bruke de forskjellige mediene man finner
på google til å optimalisere søkene sine, som feks at man kan søke på noe, også
kan man velge om man bare vil se videoer av dette søket, bare nyheter eller
bare bilder.

Del 3

Den tredje delen blir litt mer avansert en hva de tidligere delene var,
og jeg var ikke like kjent med alle tipsene så, blir brukt her. Derimot var det
veldig hjelpsomt dersom man ønsker å effektivisere og konkretisere søkene sine
enda mer. Denne delen handler mye om hvordan man kan søke etter spesifikke
filtyper, ved å skrive inn den filen man ønsker bak det man søker på, noe jeg
finner veldig relevant da jeg finner meg i å ofte søke etter PDF filer.
Deretter gikk Daniel videre inn på det man finner på google under «Advanced
search» og hvordan man konkretisere søket sitt enda mer der, med språk, land og
mye annet på det søket man gjør.

Del 4

I denne delen viser Daniel oss fler smarte verktøy som Google tilbyr. På
google kan vi søke på regnestykker og google kommer med svaret, vi kan også søke
etter svar på hvordan vi kan omgjøre 1kg til «pounds» og mye mer. Videre i del
4 viser han oss hvordan vi lett kan tilpasse søket oss på tid. Vi kan innstille
søket på før 2005 eller etter 2014, slik at man ikke får opp like mange søk og et
resultat som passer best med det vi søkte etter.

Del 5

Denne delen handlet for det meste om hvordan man kan vite at det man
søker etter, og det man får opp etter søket er sant. Dette er noe som er veldig
viktig, hvertfall for meg som student, som ofte referere til andre kilder i
eksamensoppgaver, samt denne bloggen. Vet hjelp av verktøy jeg hadde blitt
introdusert tidligere i kurset var det mulig for meg og lett løse de praktiske
oppgavene, og sjekke om det jeg søker etter er sant.

Del 6

Den siste delen var en slags oppsummering av alle de forskjellige
delene, og hvordan man kan bruke de aller fleste sammen for å få det beste resultatet
av søket ditt.

Etter å ha gjennomført kurset, anbefaler jeg alle å ta det! Det tar
litt tid, men det var veldig lærerikt. Jeg ble spesielt overasket over hvordan
man kan tilpasse søket sitt til forskjellige land slik at jeg kan se hvordan søket
og den informasjonen man får etterpå vil se ut i andre land. Dette vil kanskje
koble oss litt ut fra de filterboblene vi sitter fast i, noe som hadde vært
veldig bra.