Anneline Dahl Nielsen februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg ble anbefalt å ta kurset i Google Powersearch av Arne Krokan. Google Powersearch er et gratis digitalt nettkurs, som vil forbedre dine søkeferdigheter. Daniel M. Russel går igjennom hvordan Google sin søkemotor opererer og viser deg enkle teknikker for å bedre dine søkeferdigheter. For å bli en såkalt «god søker» menes det at du kan finne relevant og aktuell informasjon på mest effektiv måte. De fleste av oss bruker Google flere ganger om dagen, spesielt som stundent, men fåtallet vet hvordan man kan få mest mulig ut av søkemotoren. Kurset består av 6 deler som inkluderer underdeler, praktiske oppgaver som du må løse etter endt del og to prøver for å sjekke om du har forstått det riktig. Det er ikke bare nyttige tips til hvordan du kan finne relevant informasjon, men kurset gir en god forklaring på hvordan søkemotoren på Google fungerer. Etter at jeg fullførte kurset sitter jeg igjen med mange nyttige tips og triks, som jeg vil dele videre med dere.

Bilde hentet fra unsplash.com

Del 1

Del 1 omhandler for det meste en introduksjon om den grunnleggende forståelse av hvordan Google fungerer. Videre går Daniel M. Russel inn på hvordan du kan bruke bilder eller farger for å konkretisere søkene dine, dette kan du gjør i stedet for å skrive i søkefeltet, noe som bidrar til å effektivisere søket på. Hvilke ord du velger å bruke under søkeprosessen er svært relevant for hva som kommer opp. Russel viser hvordan du kan effektivisere søkene dine ved å bruke de «rette ordene», samt nytten av å søke etter ord inne på siden. Dette kan du gjør ved å trykke «command» og «F», og et lite søkefelt dukker opp på siden.
Første delen av kurset kjente jeg til flere av de forskjellige måtene å gjøre et bedre søk på, noe som gjorde praksisoppgavene enkle å utføre.

Del 2

I del 2 av kurset skulle jeg utforske noen av de forskjellige verktøyene Google har. Det viste også hvordan du kan bruke de ulike mediene inne på Google til å optimalisere søkene dine, som for eksempel om du ønsker å se video av det du har søkt på, bilder eller nyheter.

Del 3

Denne delen tar for seg hvordan du kan søke etter spesifikke filtyper ved å skrive inn den filen man ønsker bak det man søker på. I tillegg gikk Russel inn på det man finner under såkalt «advanced search» og hvordan du kan konkretisere søket ditt enda mer, ved f.eks bruken av språk.

Bilde hentet fra unsplash.com

Del 4

I del 4 viser Russel hvordan du enkelt kan tilpasse søke ditt på tid. Du kan for eksempel legge inn tidsrammer under «verktøy», så det du får opp er artikler, nyheter, sladder, oppgaver etter 2015. Dette er en innstilling som gjør at du får mer dagsrelevante artiker og et resultat som passer deg best etter hva enn du søker på. For meg er det et nytt verktøy jeg kommer til å ta i bruk. Med en så fort utvikling innenfor teknologi er det svært relevant å holde seg oppdatert på det nyeste.

Del 5

Del 5 av kurset føler jeg er veldig relevant for meg som student, som ofte refererer til andre kilder i oppgaver og eksamener. Delen omhandlet hvordan du kan vite at det du søker etter og leser er sant. Med teknologi som Deepfakes og Fakenews er det helt sentralt å kunne vite om informasjonen du enten henviser til eller bruker er korrekt.

Del 6

Dette var mer en oppsummering av de andre delene av kurset. Jeg ble blant annet vist hvordan jeg kan bruke de fleste samtidig for å få best resultat.

Jeg anbefaler alle å ta kurset i Google Powersearch. Det krever at du setter av litt tid, men det er veldig lærerikt. Kurset er lett forståelig og oppgavene du blir bedt om å utføre gjør at du forstår hvordan man gjør tiltakene, men også hvordan det fungerer. Du vil lære mange hendige tips som vil gjøre dine søke fremover enda enklere og mer effektive.
Noe jeg ble spesielt overrasket over var hvordan du kan tilpasset søket til ulike land, slik at man får et innblikk i hvordan, hva og hvilke informasjon er i det valgte landet – noe som kanskje vil koble oss ut fra filterboblene vi oppholder oss i…

Klikk her for å ta kurset!