Nhu Ha Nguyen februar 15, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Google Search Console og Google Analytics. Ikke mange har hørt om disse to begrepene og ikke mange har kjennskap til de heller. Jeg skal i dagens blogginnlegg prøve på best mulig måte å ta for meg disse to begrepene og hvorfor det blir nyttig å ha kjennskap til begrepene når vi snakker om digital markedsføring.

Google

Alle vet nok hva Google er og hva Google gjør. Google er enormt
og har mange betydninger, men for å spesifisere det kan vi si at Google er en
internettjeneste med det store og hele innen reklame, nettsøk, nettsky og
programvare. Med alle disse funksjonene kan vi si at Google er alles bestevenn
på internett.

Men hvordan fungerer egentlig Google?

Når vi søker oss på søkemotoren på Google sender vi ut en
forespørsel til Googles egen indeks, fremfor hele det gigantiske nettet. Når
sant skal sies, er indeksen til Google på en størrelse på 100 millioner
gigabyte. Med andre ord: enormt! Ved hjelp av søkeroboter går Google gjennom
alle verdens nettsider via lenker. Dette gjøres ved å fange opp nøkkelord og
sortere dem i et kolossalt arkiv. Dette kobles deretter opp mot notis av hvor
mange sider som lenker til samme sted. Desto flere og større nettsider som
lenker til det vi er ute etter, jo større sjanse har det for å havne høyt oppe
på Google- søket.

Siden vi er inne på begrepet søke-motor blir det derfor
verdt å nevne SEO som står for Search
Engine Optimization.
Eller på godt norsk, søkemotoroptimalisering. SEO går ut på å optimalisere bedriftens
nettsider for å oppnå høyst mulig rangering hos søkemotorene på internett. I
tillegg handler det om å komme så høyt opp på den listen som mulig, slik at de
som søker etter det vi har å tilby finner oss, før de finner konkurrentene
våre. For å kunne gjøre dette på best mulig måte og havne øverst på Google kan
vi derfor benytte oss av følgende tips:

  • Ha gode titler, overskrifter, bildebeskrivelser
    og metabeskrivelser.
  • Tekst, for Google leser kun tekst og ikke
    bilder.
  • Finne ut hvilke ord folk faktisk søker på.
  • Skape den beste brukeropplevelsen som samsvarer
    med intensjonen bak søket.

Mer informasjon om SEO og flere tips kan leses på nettsiden.

Google Search Console

Vi vender tilbake til overskriften. Google Search Console
tidligere kalt for Webmaster Tools. Er et gratis verktøy Google har laget for å
få generell oversikt over informasjon til nettsiden vår. Et kraftig verktøy som
oppdateres jevnlig med nye funksjonaliteter for å gi brukeren verdifull
informasjon om nettsiden og brukerne som besøker nettsiden.

Den verdifulle informasjonen kan bestå av søketrafikk,
tekniske status oppdateringer, og crawle data(søkerobot) som kan hjelpe oss å
holde nettsiden synlig som mulig. Poenget er at tjenesten hjelper en med å
overvåke, vedlikeholde og feilsøke nettstedets tilstedeværelse i Googles
søkeresultater.

Bruken av Google
Search Console- Hvorfor?

Ved å bruke Google Search Console kan vi blant annet legge
til sitemap. Som er en oversikt over sidene på nettstedet vårt som er
tilgjengelig for roboter/crawlere og for brukere. For Google Search Console
betyr dette at vi kan legge til en sitemap for nettstedet slik at vi potensielt
kan få raskere indeksering av nettstedet vårt.

Bruken av tjenesten gjør at vi også kan sette opp varslinger
via e-mailen vår. Dette betyr i grunn at hvis det skjer noe med synligheten vår
på Google, kan vi få varsel direkte på vår e-mail. Eksempel på varslingene kan
være hvis en person prøver å hacke vårt domene.

En annen grunn for å bruke Google Search Console er
internasjonal målretting av søkeresultater. Vi kan spesifisere hvilket domene
som skal være synlig for hvilke land i tjenesten og Google vil deretter vise de
nettsidene som er mest relevante og nyttige for brukeren. Altså det betyr at
ulike land får opp ulike søkeresultater.

Sjekke crawl errors er en annen ting som gir oss muligheten
når vi benytter Google Search Console. Dette innebærer en oversikt over sider
som en bør jobbe med for å forberede rangeringene i Google. Eksempler på site
errors kan være sider med duplikat innhold, manglende meta tittel eller meta
tekst. Hvis vi kobler dette opp med varslinger på email kan vi dermed få en
varsling på når crawl errors stiger.

Tjenesten kan sist men ikke minst brukes til å finne mange
ulike rapporter og funksjoner som kan gi en innsikt i trafikken til et
nettsted. Altså at vi analyserer trafikkdata. Poenget er å kunne bruke denne
dataen til å måle resultater, planlegge justeringer på utvalgte landingssider
og my annet.

Google Analytics

Gooogle Analytics er det andre begrepet som står i
overskriften. Hva det betyr kan vi enkelt forklare med et ord, analyseverktøy.
Verktøyet er med på å gi en innsikt av data og data som vi kan bruker som
beslutningsgrunnlag for viktige avgjørelser. Blant annet kan dette være å finne
ut hva brukerne gjør på nettsiden vår og hvilke resultater vi får fra
markedsføringstiltakene.

Google Analytics er som sagt et analyseverktøy som er gratis
å bruke og gir en verdifull innsikt av nettsiden vår. Det som gjør den verdifull
er at den som sagt forteller oss hvem som besøker nettsiden vår, hva de gjør på
nettsiden vår, hvilke nettsider som gir flest salg og hvordan kampanjer
presterer på nettsiden. Utfordringen som blir verdt å nevne når det kommer til
Google Analytics er å dra nytte av tallene og gjøre tiltak som bedrer
resultatene.

Google Search Console
vs. Google Analytics

Google Analytics konvergerer mer på hvem som besøker siden
vår (geografisk, antall, hvordan de kommer dit osv.) og hva de gjør når de er
på nettsiden. Google Search Console fokuserer mer mot intern informasjon. Altså
hvem som lenker til nettstedet vårt, hvilke søkeord vises nettstedet vårt i
søkeresultatet.

Det blir derimot verdt å nevne at begge tjenestene behandler
tallene forskjellig, det sies derfor at det kan være forskjell på tallene
mellom Google Analytics og tallene i Google Search Console, selv om en ser på
en rapport med de samme tallene.

Fordelen med å anvende begge tjenestene kan være når en har satt
opp Google Search Console kan en deretter linke og koble den opp sammen med
Google Analytics- kontoen. På den måten kan vi få informasjon fra Google Search
Console direkte inn i Google Analytics-rapportene, og vi kan dermed maksimere
utbytte av dataene fra begge kilder samtidig.

Hva slags sammenheng
har dette med digital markedsføring?

Hvilken sammenheng har dette med digital markedsføring kan
være mange, men de mest konkrete grunnene er synlighet på nettet, øverst
på søkemotor
og ikke minst gjøre det lett tilgjengelig for
brukeren når en søker etter nettsiden.

Kilde:

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-seo-sokemotoroptimalisering-for-dummies
https://www.google.com/search/howsearchworks/crawling-indexing/
https://www.sempro.no/nyheter/sokemotoroptimalisering-seo
https://support.google.com/webmasters/answer/9128668?hl=en
https://www.tek.no/artikler/slik-fungerer-google-soket/117570
https://no.wikipedia.org/wiki/Google