kengelund May 29, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi er nå godt i gang med fjerde – og siste modul i digital
markedsføring. Som en del av eksamensoppgaven har vi fått i oppgave å
gjennomføre flere sertifiseringer. Vi skulle gjennomføre 5 av 6 kurs innenfor
Google Analytics Academy, i tillegg til et større kurs i Google Digital Garage.
Alle kursene er gratis og er tilgjengelige for alle og enhver. Det er derfor å anbefale
for alle som ønsker seg en dypere kompetanse innenfor digital markedsføring å
gjennomføre disse. Ved gjennomført og bestått kurs, vil du også få et diplom
som et bevis på dette.

I resten av innlegget vil jeg i korte trekk beskrive hva jeg
lærte ved å gjennomføre de forskjellige sertifiseringene. Jeg vil først ta for
meg de 5 kursene jeg har gjennomført i Google Analytics Academy, deretter
Google Digital Garage.

Google Analytics for Beginners

I dette kurset får du en innføring i hvordan man setter opp en
Google Analytics-konto, hvordan du implementerer sporingskoder, samt hvordan
sette opp datafilter. I tillegg til dette lærer du deg å analysere enkle
rapporter.

Advanced Google Analytics

Den største lærdommen du tar med deg fra dette kurset er
hvordan dataen blir samlet inn og omgjort til rapporter som kan leses. Du vil
også lære deg hvordan du setter opp noe mer avanserte analyser som for eksempel
publikumsrapporter.

Google Analytics for Power Users

I dette kurset lærer du blant annet hvordan du kan benytte
avanserte analyseteknikker til å forbedre nettsiden din, ved hjelp hvilken
trafikk-kilde som gir flest klikk på siden din. Du vil også få en innføring i
hvordan å tilpasse nettsiden din for å gjøre den mer brukervennlig.

Introduction to Data Studio

I løpet av dette kurset vil du få en innsikt i hvordan du
enklere visualiserer data og hvordan du kan koble denne dataen sammen. Her vil
du også få en innføring i hvordan man lager rapporter, i tillegg til tips for
hvordan samarbeide med gruppemedlemmene dine. Utfallet av kurset vil bidra til
at du er i stand til å skape rapporter som kan deles med interessenter.

Google Tag Manager Fundamentals

I dette kurset lærer du hvordan man kan forenkle prosesser
både i implementeringsfasen – og administrasjonsfasen. I tillegg får du en
innføring i markedsføringstiltak og hvordan analysere dem, samt potensielle
utfordringer du kan støte på i denne prosessen.

Google Digital Garage

Det mest omfattende kurset vi har gjennomført er Google
Digital Garage. Dette er et kurs som gjennom det mest grunnleggende innenfor
digital markedsføring. Kurset består blant annet av Analytics, områdefokusert markedsføring,
e-postmarkedsføring i tillegg til både SEM og SEO. Kurset består av 26 moduler –
som alle har en eksamen etter gjennomgangen av kurset – når alle disse er
bestått får du en siste eksamen som tar for seg samtlige av modulene.